Ga naar de inhoud

Afvalbeleid in Gemeente Medemblik moet beter! Ondersteun en faciliteer de afvalrappers en ruimere openingstijden voor de vuilstort

  Tijdens raadsvergadering van 11 juli 2024 gaat de gemeenteraad van Medemblik twee belangrijke moties behandelen, gericht op het bevorderen van een schone gemeente. De moties gaan over de stimulering van inwoners die zwerfafval opruimen en de verlenging van de openingstijden van het afvalaanbiedstation zodat mensen ook buiten kantoortijden afval kunnen wegbrengen.

  Zwerfafval is een voortdurende zorg in de gemeente Medemblik, wat leidt tot vervuiling van de openbare ruimte en negatieve effecten op de leefbaarheid en het milieu. Veel inwoners zetten zich vrijwillig in om zwerfafval op te ruimen en leveren daarmee een waardevolle bijdrage aan een schonere leefomgeving.

  De motie heeft als doel deze inwoners te stimuleren, belonen en ondersteunen door middel van verschillende maatregelen:

  1. Beloningssysteem: Ontwikkeling van een beloningssysteem, zoals waardebonnen of kortingen bij lokale bedrijven, voor inwoners die zich regelmatig inzetten voor het opruimen van zwerfafval.
  2. Opruimacties: Regelmatig organiseren van opruimacties in samenwerking met scholen, verenigingen en buurtgroepen, waarbij zowel materiële als logistieke ondersteuning wordt geboden.

  Hart voor Medemblik: “Het opruimen van zwerfafval door inwoners draagt bij aan een schonere en prettigere leefomgeving. Met deze motie willen we hun inzet waarderen en stimuleren.”

  Verlenging van de openingstijden van het afvalaanbiedstation
  Het afvalaanbiedstation in Medemblik is momenteel geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur. Het asbestdepot is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 16.15 uur en op zaterdag gesloten. Veel inwoners werken echter tot 17.00 uur en hebben daardoor doordeweeks nauwelijks de mogelijkheid om hun afval weg te brengen.

  De motie stelt voor om de openingstijden van het afvalaanbiedstation te verruimen, zodat inwoners meer mogelijkheden hebben om hun afval op een flexibele en efficiënte manier aan te bieden:

  1. Uitbreiding openingstijden: Verlenging van de openingstijden van het afvalaanbiedstation met extra avondopeningen, bijvoorbeeld tot 20.00 uur op doordeweekse dagen.
  2. Verruiming asbestdepot: Verruiming van de openingstijden van het asbestdepot door ook avondopeningen en zaterdagochtenden mogelijk te maken.

  “Door de openingstijden te verruimen, willen we de toegankelijkheid voor inwoners vergroten en hen in staat stellen hun afval op een meer flexibele en efficiënte manier aan te bieden. Ruimere openingstijden zullen niet alleen de druk op de faciliteiten verminderen, maar ook wachttijden verkorten en de afvalverwerking verbeteren.” Aldus Hart voor Medemblik