Ga naar de inhoud

Alle partijen uiten zorgen over nieuwe dienstregeling OV

  Geachte leden van de Provinciale Staten,

  Met urgentie wenden wij, vertegenwoordigers van de politieke partijen in de gemeente Medemblik, ons tot u in verband met de recent doorgevoerde wijzigingen in de dienstregeling van Connexxion, welke aanzienlijke gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van onze dorpen. Deze veranderingen, die onder andere de opheffing van buslijn 655 en het verdwijnen van haltes omvatten, hebben geleid tot een verslechtering van de openbaar vervoersvoorzieningen binnen onze gemeente.

  De aanpassingen in de dienstregeling resulteren in een bijna verdubbeling van de reistijd voor sommige scholieren van Medemblik naar Wieringerwerf, van circa 25 naar 45 minuten, met daarbij een noodzakelijke overstap in Abbekerk. Dit heeft niet alleen impact op de dagelijkse routine van onze inwoners maar vormt ook een aanzienlijke verslechtering van de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van het openbaar vervoer.

  Specifieke zorgen zijn geuit over de opheffing van lijn 655, een cruciale scholierenlijn die, ondanks beweringen over lage passagiersaantallen, bij slecht weer volledig bezet is. Dit illustreert een duidelijke behoefte aan deze dienst, met name tijdens de wintermaanden. Daarnaast is er onrust over het niet aansluiten van Zwaagdijk-West op een buslijn, het verdwijnen van bushaltes in Benningbroek, Sijbekarspel en Andijk.

  Wij erkennen dat het nieuwe vervoerplan in samenwerking met de provincie Noord-Holland is ontwikkeld en dat er inspraakmogelijkheden zijn geweest. Gezien de grote negatieve impact die deze wijzigingen hebben op onze gemeente, dringen wij er bij u op aan het besluit te heroverwegen en de dialoog met ons en met Connexxion voort te zetten om tot een toegankelijke openbaar vervoer oplossing te komen.

  Het is belangrijk dat wij samenwerken om de bereikbaarheid te waarborgen die tegemoetkomt aan de behoeften van alle inwoners van Medemblik, inclusief scholieren, ouderen, en anderen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer voor hun dagelijkse verplaatsingen.

  Wij verzoeken u dringend om deze kwestie opnieuw te beoordelen en nodigen u uit voor een gesprek om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen die de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze gemeente waarborgen.

  In afwachting van uw reactie en met de hoop op een constructieve dialoog,

  Tjeu Berlijn, Hart voor Medemblik
  Silva Visser, ChristenUnie
  Tom Beerepoot, VVD
  Tom Beuker, MORGEN
  Luiten Plekker, GemeenteBelangen
  Bart Huisman, GroenLinks
  Co Vlaar, D66
  Els van den Bosch, CDA

  Bijlage: Raadsvragen