Meteen naar de inhoud

Aanmelden voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Op 15 september 2023 organiseert Hart voor Medemblik een Buitengewone Algemene Ledenvergadering. De vergadering staat in het teken van een belangrijke statutenwijziging. Het is cruciaal dat zo veel mogelijk leden deelnemen aan deze vergadering of door een machtiging te geven aan een ander lid.

Aanmelden:


  Veel gestelde vragen

  Waar en wanneer vindt de vergadering plaats?

  De vergadering vindt digitaal plaats op 15 september 2023 om 19:30 uur. Een link met instructies zal spoedig volgen na uw aanmelding.

  Hoe kan ik me aanmelden?

  Gebruik het bovenstaande formulier om u aan te melden voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met verdere details over de vergadering en de digitale toegang.

  Voorgestelde statutenwijziging

  Het voorstel heeft twee belangrijke pijlers:
  1. Hoewel het bestuur in de praktijk nooit enige vergoeding heeft ontvangen, willen we nu vastleggen dat het bestuur van Hart voor Medemblik géén vergoeding zal krijgen voor hun werkzaamheden.
  2. Als Hart voor Medemblik ooit zou worden opgeheven, zullen onze bezittingen worden overgedragen aan een andere ANBI binnen de gemeente Medemblik.

  De aanpassing is nodig om ons als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te kwalificeren. Een ANBI-status biedt belangrijke voordelen zoals fiscale aftrekbaarheid voor onze donateurs en een vrijstelling van schenk- en erfbelasting. Dit kan ons helpen om nog meer steun te genereren voor de gemeente Medemblik.

  Hoe kan ik me aanmelden voor de vergadering?

  U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met verdere instructies.

  Wat als ik niet kan deelnemen aan de vergadering?

  Als u niet kunt deelnemen, heeft u de mogelijkheid om een ander lid te machtigen om namens u te stemmen. Dit kan door in het bovenstaande formulier aan te geven wie namens jou gemachtigd is om te stemmen

  Hoe kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen?

  U kunt op de ‘Machtigingsknop’ op onze website klikken, die een vooraf ingevulde e-mail genereert. U hoeft alleen uw naam en de naam van de gemachtigde in te vullen en de e-mail te versturen.

  Tot wanneer kan ik mijn vragen insturen?

  U kunt uw vragen insturen naar info@hartvoormedemblik.nl vóór woensdag 13 september om ervoor te zorgen dat we tijdig en zorgvuldig op alle vragen kunnen reageren.

  Vragen?

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via info@hartvoormedemblik.nl.

  Wat als ik niet kan deelnemen?

  Als u niet aanwezig kunt zijn tijdens de vergadering, kunt u een ander lid machtigen om namens u te stemmen. Dit zorgt ervoor dat uw stem nog steeds wordt meegeteld tijdens deze belangrijke bijeenkomst.