Ga naar de inhoud

ANBI

Naam instelling: Hart voor Medemblik

Fiscaal nummer (RSIN): 861932365

Contactgegevens:

  • Adres: Koningshof 10, Medemblik
  • Telefoon: 085 06 070 48
  • E-mail: info@hartvoormedemblik.nl
  • Website: hartvoormedemblik.nl

Doelstelling:
De doelstelling van Hart voor Medemblik is om de belangen van alle inwoners van de gemeente Medemblik te behartigen en te werken aan een inclusieve, duurzame en welvarende lokale gemeenschap. We streven ernaar om de stem van de inwoners te vertegenwoordigen en hen directe inspraak te geven in de besluitvorming die hun leefomgeving beïnvloedt. We richten ons op realistische en haalbare oplossingen voor klimaat, verkeer, lokale economie, woningbouw, en andere belangrijke gemeentelijke thema’s.

Kernwaarden:

  • DORPS: Dorpsgericht, Onafhankelijk van de landelijke politiek, Resultaatgericht, Positief kritisch, Samen met de inwoners.

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter: Tjeu Berlijn
  • Penningmeester: Mark Hoogewerf
  • Secretaris: Fred Berlijn

Beleidsplan:
Ons beleidsplan beschrijft de visie en doelstellingen van Hart voor Medemblik voor de komende jaren. Hart voor Medemblik is een lokale politieke partij die zich inzet voor de belangen van alle inwoners van de gemeente Medemblik. Wij zijn betrokken, kritisch en eerlijk en hebben een proactieve en hulpvaardige houding om de signalen vanuit onze lokale samenleving op te pakken. Om de transparantie en duidelijkheid te vergroten en onze leden, sympathisanten en andere belanghebbenden inzicht te geven in onze doelstellingen, activiteiten en werkwijze, hebben wij besloten om dit beleidsplan op te stellen.

Dit beleidsplan biedt een overzicht van onze visie, doelstellingen en activiteiten en geeft informatie over de wijze waarop inkomsten worden verworven, het beheer en de besteding van het vermogen, en de organisatiestructuur en het bestuur van de partij. We zullen dit beleidsplan regelmatig evalueren en bijstellen om ervoor te zorgen dat het aansluit bij de veranderende omstandigheden en behoeften van de lokale gemeenschap. Met dit beleidsplan leggen wij een solide basis voor de verdere ontwikkeling en groei van onze partij en dragen wij bij aan een betere toekomst voor de gemeente Medemblik.

U kunt HIER ons beleidsdocument lezen.

Beloningsbeleid:
Bestuursleden van Hart voor Medemblik ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten die redelijkerwijs gemaakt worden in het kader van de functie kunnen wel vergoed worden.

Jaarverslag en financiële verantwoording:
Jaarlijks publiceren wij ons jaarverslag en de financiële verantwoording op onze website. Hierin geven we inzicht in onze activiteiten, behaalde resultaten en financiële situatie van het afgelopen jaar.

Financiële verantwoording van 2021
Financiële verantwoording van 2022
Financiële verantwoording van 2023

Activiteit kunt u inzien op onze nieuws-pagina en social media kanalen Facebook, Instagram, X(voorheen Twitter) en LinkedIn.

Donaties en giften:
Hart voor Medemblik is afhankelijk van donaties en giften om onze doelstellingen te kunnen realiseren. Uw steun is van harte welkom.
Indien u een gift wilt doen, kunt u contact opnemen via partij@hartvoormedemblik.nl of een donatie overmaken op NL40INGB0007851644.

ANBI-status:
Hart voor Medemblik heeft bij de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangevraagd. Dit betekent dat giften aan onze organisatie onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar kunnen zijn voor donateurs.

Contact:
Voor meer informatie of vragen over de ANBI-status van Hart voor Medemblik kunt u contact met ons opnemen via info@hartvoormedemblik.nl of telefonisch op 085 06 070 48.