Ga naar de inhoud

Samenwerking voor een nieuw zwembad in Medemblik

  Geachte Coalitie,

  Met deze brief wil Hart voor Medemblik alle betrokken partijen oproepen om de krachten te bundelen en samen te werken voor het belang van onze mooie gemeente. Het recente nieuws over de sluiting van zwembad De Zeehoek heeft ons allemaal geschokt. Wij geloven dat het van groot belang is om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing voor dit urgente probleem.

  Wij weten dat zowel de coalitie als de oppositie hetzelfde doel voor ogen hebben: het behouden van een veilig, duurzaam en toegankelijk zwembad voor onze inwoners. Daarom steunen wij de oproep voor een themabijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we met alle betrokken partijen en belanghebbenden van gedachten wisselen over de toekomst van het zwemmen in Medemblik en gezamenlijk tot een breed gedragen oplossing komen, eventueel in de vorm van een motie.

  De sluiting van De Zeehoek op 31 juli 2023 zal grote gevolgen hebben voor onze gemeenschap. Het zwembad vervult immers een belangrijke maatschappelijke functie en wordt jaarlijks door 70.000 kinderen, volwassenen en ouderen bezocht om te leren zwemmen en vitaal te blijven. Het is van groot belang dat we de middelen die reeds gereserveerd zijn voor De Zeehoek gebruiken om een nieuw zwembad te realiseren.

  Daarom roepen wij iedereen op om partijbelangen aan de kant te schuiven en gezamenlijk aan de slag te gaan voor het belang van onze inwoners. Laten we samenwerken aan een nieuw zwembad dat niet alleen een veilige plek is om te leren zwemmen, maar ook een ontmoetingsplaats voor sociale verbondenheid en saamhorigheid.

  Steun de oproep voor een themabijeenkomst en laten we raadsbreed werken aan een oplossing voor de inwoners van gemeente Medemblik. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Medemblik in de toekomst blijft beschikken over een veilig, duurzaam en toegankelijk zwembad voor onze inwoners.

  Wij kijken uit naar een positieve samenwerking en hopen dat we gezamenlijk de handen ineen kunnen slaan om écht aan de slag te gaan voor de inwoners van Medemblik.

  Met vriendelijke groet,

  Mark Hoogewerf
  Dieter Venema
  Thom Meendering
  Namens Hart voor Medemblik