Ga naar de inhoud

Frauduleuze zorgaanbieders keihard aanpakken

    WOGNUM – Hart voor Medemblik maakt zich sterk voor goede zorgarrangementen voor inwoners die zorg nodig hebben. Om dit te realiseren moet er hard worden opgetreden tegen frauduleuze zorgaanbieders die het vertrouwen in de zorg ondermijnen en de gemeenschap schade berokkenen. In dit kader wil Hart voor Medemblik de Wet Bibob toepassen voor semi-open house contracten.

    Zorgverzekeraars geven aan dat kleine zorgbureaus niet gebonden zijn aan wettelijke eisen, wat kan bijdragen aan zorgfraude. Dit is problematisch omdat het momenteel moeilijk is om deze bureaus vooraf te screenen. Het resultaat is dat deze bureaus vaak worden gebruikt voor criminele activiteiten en dit heeft een negatief effect op de zorgbehoevenden en het gemeenschapsgeld dat naar deze criminele organisaties gaat.

    Anja Wit, fractieondersteuner van Hart voor Medemblik, benadrukt het belang van een hardere aanpak van deze frauduleuze zorgaanbieders: “Het is onacceptabel dat deze bureaus ongestraft hun gang kunnen gaan in onze gemeente. Zorgbehoevenden verdienen goede zorg en de gemeente Medemblik moet alles in het werk stellen om deze criminele uitbuiting tegen te gaan.”

    Tjeu Berlijn, raadslid van Hart voor Medemblik, voegt hieraan toe: “We willen weten hoeveel (semi-)open house contracten er zijn met zorgbureaus en op welke manier de kwaliteit en integriteit van deze bureaus worden gescreend en getoetst. Ook willen we dat er gedurende de contractperiode controle is op deze kwaliteit en integriteit. Daarnaast willen we weten hoe de gemeente Medemblik de Wet Bibob kan toepassen om ondermijnende zorgfraude aan te pakken.”

    Er is een recente wetswijziging die het mogelijk maakt om de Wet Bibob toe te passen in (semi-)open house procedures. Gemeenten zoals Almelo en Nijmegen hebben al succesvol gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om ondermijnende zorgfraude aan te pakken. Hart voor Medemblik roept de gemeente Medemblik op om deze mogelijkheid ook te benutten en zo bij te dragen aan de bestrijding van zorgfraude.