Ga naar de inhoud

Geen tijd meer te verliezen: Hart voor Medemblik, VVD en ChristenUnie willen eindelijk stappen zetten met stadhuis

    Medemblik – De politieke partijen Hart voor Medemblik, VVD en ChristenUnie gaan donderdag 11 juli een motie indienen om mediation in te zetten voor de kwestie rondom het Stadhuis Medemblik. De partijen willen hiermee langdurige juridische procedures vermijden die tot wel 4 jaar kunnen duren en aanzienlijke kosten met zich meebrengen.

    De Rijksoverheid heeft een Expertteam Woningbouw ingesteld om gemeenten te ondersteunen en te bemiddelen in woningbouwprojecten. Tot op heden zijn de gemeente en de ontwikkelaar nog niet tot overeenstemming gekomen over de ontbinding van het contract en de daaropvolgende stappen. Een onafhankelijke bemiddelaar kan de impasse doorbreken, waardoor er snel gebouwd kan worden. Mediation kan niet alleen kostenefficiënter zijn, maar ook bijdragen aan een duurzame en wederzijds voordelige oplossing. De juridische strijd die het college wil aangaan, kost minstens €55.000 en kan tot 4 jaar duren voordat er een definitieve uitspraak is. Na deze periode begint het hele proces opnieuw, wat ook weer meerdere jaren in beslag kan nemen. Dit brengt aanzienlijke kosten en verdere vertragingen met zich mee, zonder garantie op een gunstige uitkomst.

    Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik licht toe: “Wij willen niet nog meer vertragingen en hoge kosten door juridische procedures die jaren kunnen duren. Daarom roepen wij het college op om mediation in te zetten. Een onafhankelijke bemiddelaar kan de impasse doorbreken en ervoor zorgen dat we snel kunnen bouwen. Laten we de strijdbijl begraven en samen vooruitgang boeken voor onze gemeente.”

    Hart voor Medemblik, VVD en ChristenUnie roepen het college op om niet direct over te gaan tot een juridische procedure, maar eerst de mogelijkheid van mediation met Medemblik aan Zee b.v. te verkennen. Wij vragen het college om een bemiddelingsgesprek aan te vragen bij het Expertteam Woningbouw van BZK en de raad op de hoogte te houden van de voortgang en resultaten van deze gesprekken en eventuele mediation.

    Mediation kan niet alleen kostenefficiënter zijn, maar ook bijdragen aan een duurzame en wederzijds voordelige oplossing. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de bouw snel van start gaat en verdere vertragingen worden voorkomen.