Ga naar de inhoud

Gevaarlijke situatie Ark in de Uiversloot in Medemblik blijft onveranderd

  Op 29 juli 2022 heeft raadslid Linda van Eekelen van fractie Hart Voor Medemblik vragen gesteld over de zeer gevaarlijke situatie van de ark in de Uiversloot in Medemblik. In de beantwoording werd toegezegd dat er handhavend zou worden opgetreden en de eigenaar zou worden aangeschreven. Helaas constateren wij dat de zeer onveilige situatie nog steeds geldt en dat de ark nog steeds wordt bezocht door spelende kinderen.

  “De ark is sinds een aantal maanden weer open, waardoor kinderen gemakkelijk toegang hebben. Wij en de omwonenden maken ons nog steeds ernstig zorgen en zijn bang dat er een dag komt dat het fout afloopt,” aldus Linda van Eekelen.

  Wij hebben aanvullende vragen aan de gemeente:

  1. Is de gemeente actief gaan handhaven en op welke manier heeft zij dat gedaan? Zo nee, waarom niet?
  2. Heeft de gemeente contact gehad met de huidige eigenaar van de ark? Zo ja, wat is er afgesproken en binnen welk termijn moet dit worden aangepakt? Zo nee, waarom niet?
  3. Kan de gemeente dan iets doen als de eigenaar niets doet om de situatie veiliger te maken? Zo ja, wat kan de gemeente doen?
  4. Zijn de eigenaren, voor zover dat mogelijk is, van de andere wrakken uit de Uiversloot benaderd? Zo ja, wat is de huidige situatie van deze wrakken en zijn er ook zorgen over de veiligheid van deze wrakken? Zo nee, waarom niet?

  Wij hopen op snelle en effectieve actie van de gemeente om deze gevaarlijke situatie op te lossen.