Ga naar de inhoud

6. Hart voor betere bereikbaarheid en verkeersaanpak

Hart voor Medemblik houdt oog voor de verkeersveiligheid en blijft aandacht vragen voor het aanpakken van snelheidsduivels en verkeersaso’s. Voor inwoners van de gemeente Medemblik moet het makkelijker worden om onveilige verkeerssituaties te melden. Hierdoor wordt goed in kaart gebracht waar en wanneer asociaal rijgedrag plaatsvindt. Met deze informatie kan de gemeente beter samenwerken met de politie om gerichter te controleren en te handhaven. Het signaal vanuit de gemeente moet duidelijk zijn: Voor snelheidsduivels en verkeersaso’s is in de gemeente Medemblik geen plek!

Veel inwoners en ondernemers nemen dagelijks deel aan het verkeer voor hun werk of gezin. Om prettig te kunnen wonen is een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid van belang. Gevaarlijke en overlastgevende verkeerssituaties zoals bij de Hoornseweg in Wognum, de Oostwouder Dorpsstraat in Oostwoud en het verkavelingsgebied in Andijk moeten met prioriteit, samen met de omwonenden, worden aangepakt. Daar waar het nodig en mogelijk is, moet vrachtverkeer in de dorpen worden geweerd of omgeleid zoals bijvoorbeeld in Hauwert en in Onderdijk.

Een goede en veilige bereikbaarheid binnen de dorpen is van groot belang. In veel wijken is er momenteel een parkeerprobleem. De parkeernormen bij bouwplannen moeten worden aangepast aan de situatie per dorp. Wij willen meer parkeerplaatsen in dorps- en stadscentra realiseren en parkeren blijft bij Hart voor Medemblik gratis.

Wij vragen meer aandacht voor inwoners die slecht ter been zijn door bijvoorbeeld betere parkeerplaatsen bij winkelcentra te realiseren en door het rolstoeltoegankelijk maken van openbare gebouwen zoals een dorpshuis of een andere gemeentelijke voorziening

Het doel van het VN-gehandicaptenverdrag is dat de samenleving zodanig wordt ingericht dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hart voor Medemblik vindt dat het VN-gehandicaptenverdrag zo snel mogelijk moet worden toegepast o.a. in samenwerking met de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid.

De veiligheid van fietsers in de wijken en dorpen verdient meer aandacht. Vooral voor de scholieren die naar de (middelbare) scholen moeten fietsen is de veiligheid op deze fietsroutes erg belangrijk. Om deze verkeersveiligheid te vergroten wil Hart voor Medemblik meer straatverlichting, veiligere oversteekplaatsen en goed onderhouden fietspaden.

Hart voor Medemblik wil:

 1. In wijken waar te hard gereden wordt moeten meer verkeers- en snelheidscontroles komen. Eventueel moeten er snelheidsbeperkende maatregelen genomen worden, zodanig dat er niet te hard gereden kan worden;
 2. Verkeersoplossingen waar zowel de bewoners als de gemeente tevreden over zijn;
 3. Zich ook de komende jaren blijven inzetten voor het terugdringen van zwaar vrachtverkeer in de bebouwde kom. Dit soort verkeer is niet alleen vervelend vanwege de uitstoot en de geluidsoverlast, maar door de trillingen ontstaat er ook schade aan huizen! Bovendien veroorzaakt het onveilige situaties;
 4. Samen met de inwoners de verkeersoverlast aanpakken;
 5. Op plaatsen waar inwoners een zebrapad wensen i.v.m. de verkeersveiligheid dat de gemeente serieus kijkt naar de mogelijkheden hiertoe;
 6. Dat alle openbare instellingen volgens het VN-gehandicaptenverdrag goed bereikbaar zijn voor mensen met een beperking;
 7. Meer parkeerplaatsen voor mensen met een beperking bij winkelgebieden en openbare voorzieningen;
 8. Dat het bij onveilige verkeerssituaties voor inwoners makkelijker wordt gemaakt om daarvan melding te maken. Inwoners mogen daarop een duidelijke reactie van de gemeente verwachten;
 9. Dat parkeren in stads- en dorpscentra eenvoudig en gratis blijft;
 10. Meer parkeerplaatsen voor inwoners in dorps- en stadscentra;
 11. Dat het openbaar vervoer verbeterd wordt; de kleine kernen moeten goed bereikbaar blijven met het openbaar vervoer;
 12. Dat het openbaar vervoer voor mindervalide mensen altijd toegankelijk is;
 13. Dat er bij onveilige zebrapaden naar de optie van interactieve, verlichte zebrapaden wordt gekeken;
 14. Meer elektrische laadpunten bij openbare winkelgebieden;
 15. Dat fietspaden op routes richting scholen extra aandacht voor veiligheid krijgen;
 16. Verkeersdrukte, snelheidsduivels en zwaar verkeer verminderen in ALLE kleine kernen van de gemeente;
 17. Een parallelweg bij Opperdoes waardoor er geen landbouwverkeer meer door het dorp gaat.

Vragen?