Ga naar de inhoud

Hart voor Medemblik dient motie in voor eerlijke en transparante verdeling van financiële middelen bij zonnepark Zwaagdijk-Oost

    ZWAAGDIJK-OOST – Hart voor Medemblik gaat tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 april 2023 een motie indienen met als doel het waarborgen van een eerlijke en breedgedragen verdeling van de €100.000,- die beschikbaar komt voor de inwoners van Zwaagdijk-Oost bij de realisatie van de zonneweide in het dorp. De partij benadrukt het belang van een volledig transparant proces en streeft naar een blauwdruk voor toekomstige projecten.

    Raadslid Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik licht het doel van de motie toe: “Het is van belang dat we transparantie en een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen waarborgen. Dit draagt bij aan het vertrouwen van de inwoners en het succes van dit soort projecten. Door duidelijke criteria te stellen en te hanteren, voorkomen we belangenverstrengeling en oneerlijke verdeling.”

    De motie is ingediend naar aanleiding van de eerdere casus rondom de zonneweide Midwoud/Oostwoud en de donatie door HVC aan de inwoners van die dorpen. Niels de Waal, eveneens raadslid voor Hart voor Medemblik, verwijst naar de zaak rondom ’t Boetje in Oostwoud en zegt: “We hebben gezien dat het proces bij de verdeling van de HVC-gelden in Oostwoud niet goed is verlopen. Het is belangrijk dat we leren van deze ervaring en zorgen voor een beter proces bij de verdeling van de gelden in Zwaagdijk-Oost.”

    De motie verzoekt het college om concrete criteria op te stellen voor de eerlijke en breedgedragen verdeling van de gelden in deze zaak en toekomstige, vergelijkbare zaken. Daarnaast vraagt de motie om transparantie in het proces te waarborgen, betrokken partijen en lokale bewoners te betrekken en een evaluatie uit te voeren aan de hand van de gestelde criteria.

    Hart voor Medemblik hoopt met deze motie een solide basis te leggen voor toekomstige projecten die financiële participatie van inwoners bevatten en zet zich in voor eerlijke en transparante verdeling van financiële middelen in de gemeente.