Ga naar de inhoud

Hart voor Medemblik en ChristenUnie vragen om opheldering over de toekomst van Sportcafé de Klamp

  Mark Hoogewerf van Hart voor Medemblik en Silva Visser van de ChristenUnie hebben vandaag gezamenlijk vragen gesteld aan het college over de recente ontwikkelingen betreffende Sportcafé de Klamp in Andijk.

  Na aanleiding van de informatie gepubliceerd in weekblad de Andijker en de daaropvolgende discussie in de gemeenteraad, willen de raadsleden duidelijkheid scheppen over de stand van zaken rond de exploitatie van de gemeenschappelijke voorziening en het daaruit voortvloeiende beheer door Sport BV.

  De twee politieke partijen maken zich sterk voor het behoud van lokale voorzieningen die bijdragen aan de gemeenschapszin en het welzijn van de inwoners. Gezien de cruciale rol die Sportcafé de Klamp speelt in de lokale samenleving, roepen de raadsleden op tot transparantie en betrokkenheid van de gemeente bij de toekomstige plannen van het café.

  Mark Hoogewerf: “Het is essentieel dat er helderheid komt over de besluiten die genomen zijn met betrekking tot de Klamp. Wij willen weten hoe deze beslissingen tot stand zijn gekomen en waarom de gemeenschap nu opzij lijkt te worden geschoven.”

  Silva Visser: “Een dorp leeft niet alleen van stenen, maar vooral van de mensen die zich erin verenigen. Het sportcafé is meer dan een horecagelegenheid; het is een ontmoetingsplek die we moeten koesteren en ontwikkelen met visie en hart voor de gemeenschap.”

  De raadsleden vragen het college om binnen de gestelde termijn met een uitvoerige reactie te komen en staan open voor een constructieve dialoog om samen tot een oplossing te komen die recht doet aan de belangen en wensen van de inwoners van Andijk.

  De raadsvragen:

  1. Kan het college toelichten waarom de voorkeur is gegeven aan de Sport BV voor het beheer van Sportcafé de Klamp, ondanks de actieve betrokkenheid en bereidwilligheid van de Vrienden van de Klamp en hun banden met de gemeenschap?
  2. In hoeverre zijn de belangen van de lokale gemeenschap en de verschillende verenigingen binnen Andijk meegewogen in de besluitvorming rondom de toekomst van Sportcafé de Klamp, gezien de potentiële synergie met lokale evenementen zoals de kermis en sportclubs?
  3. Hoe beoordeelt het college de communicatie en het besluitvormingsproces met betrekking tot de toekomst van Sportcafé de Klamp, gezien de frustraties en verbazing van de Vrienden van de Klamp over de onverwachte wending in de plannen?
  4. Is het college bereid om de beslissing omtrent het beheer van Sportcafé de Klamp te heroverwegen, met als doel het bevorderen van gemeenschapszin en het maximaal benutten van deze faciliteit ten behoeve van de leefbaarheid van Andijk?
  5. Kan er meer transparantie verschaft worden over de rol en visie van de Sport BV in relatie tot het behoud en de versterking van de gemeenschapszin in Andijk, aangezien de prioriteiten van de Sport BV, volgens het artikel, niet lijken te liggen bij de verdere invulling van de Klamp?