Ga naar de inhoud

Hart voor Medemblik is tegen de verlenging van de crisisnoodopvang, afspraak = afspraak!

  De mogelijke plannen van de 7 West-Friese burgemeesters om de noodopvang om te bouwen tot een AZC voor een groot gedeelte van de regio voor een periode van minimaal 5 jaar vinden wij een slecht idee. Bij Hart voor Medemblik geloven wij eerlijke politieke. Wij, Hart voor Medemblik, zijn voorstanders van transparante en betrouwbare politiek, en hechten daarom veel waarde aan de belofte aan onze inwoners dat de opvang niet langer dan tot 1 mei zou duren. We vinden het belangrijk dat ook andere gemeenten hun deel van de verantwoordelijkheid nemen en zich aan gemaakte afspraken houden.

  Mocht het Rijk via Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gemeente Medemblik dwingen (via de dwang/spreidingswet) om regionaal asielzoekers en statushouders op te vangen, moet het COA aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Er moet draagvlak zijn in de buurt of wijk.
  • Zero Tolerance als het gaat om overlast en lastigvallen.
  • Goede communicatie richting de inwoners. Hoe en waarom moet duidelijk uitgelegd worden. Wij willen geen tweedeling in de maatschappij.
  • Kosten worden vergoed door het Rijk.
  • Een menswaardig verblijf. Niet overnachten in sportzalen.
  • Alle (onder)contracten verlopen via lokale ondernemers. Indien lokale ondernemers niet mogelijk zijn, kan er gekeken worden naar regionale ondernemers.
  • Spreiden over verschillende wijken om clustering te voorkomen.

  Tegelijk de oproep aan de landelijke politiek om de instroom flink te beperken. We kunnen als Nederland of als gemeente Medemblik niet iedereen op blijven vangen. We lopen tegen de grenzen aan van wat wij aan kunnen. Strikt maar humaan