Ga naar de inhoud

Hart voor Medemblik luidt de noodklok over daling sportende jongeren

  Medemblik – Uit recente cijfers is gebleken dat het aantal sportende kinderen in Medemblik met 5,2% is gedaald in 2022 ten opzichte van 2018. Een zorgwekkende ontwikkeling, met name in een gemeente die beroemd is om haar rijke sportgeschiedenis.

  Het rapport van NH Nieuws en NOC*NSF suggereert dat de corona-periode hier een grote invloed op heeft gehad. Daarnaast hebben diverse sportclubs hun contributies voor het seizoen 2022/2023 verhoogd, wat mogelijk heeft bijgedragen aan deze daling. Medemblik, met topclubs zoals Radboud-inline skating, handbal en voetbalvereniging SEW, zou het voorbeeld moeten zijn voor andere gemeenten.

  “Een daling van het aantal kinderen dat sport is een alarmbel die moet gaan rinkelen bij de gemeente,” stelt Thom Meendering, Hart voor Medemblik commissielid op het dossier Sport en Jeugd. “Buiten het feit dat sporten goed is voor de fysieke gezondheid van een kind, is het ook goed voor de mentale gezondheid. Kinderen maken vriendjes en vriendinnetjes op de sportclub en hebben vrijwel wekelijks contact.”

  Het is van essentieel belang dat kinderen actief blijven in de sportwereld, niet alleen voor hun gezondheid, maar ook voor de gemeenschap als geheel. Gezien de nieuwe veranderingen in het beheer van sportfaciliteiten in de gemeente, door sportbedrijf Medemblik bv, zijn er zorgen over hoe deze trend in de toekomst zal worden aangepakt.

  Hart voor Medemblik heeft een aantal raadsvragen gesteld aan het gemeenebestuur:

  • Hoe evalueert het college de opvallende daling van 5,2 procentpunt in het aantal jeugdleden bij sportclubs in Medemblik tussen 2018 en 2022?
  • Is het college bekend met specifieke lokale oorzaken voor deze daling, zoals veranderingen in contributiekosten of faciliteiten?
  • Welke initiatieven zijn al genomen of worden overwogen om de sportparticipatie onder jongeren in Medemblik te verhogen, vooral in het licht van de impact van de corona periode?
  • Wat is de reactie van de gemeente Medemblik op de bevindingen van NOC*NSF? Bestaan er plannen om sport voor jongeren toegankelijker te maken?
  • Welke rol ziet de gemeente weggelegd voor lokale sportverenigingen bij het keren van deze trend, en welke ondersteuning is er al aangeboden of wordt overwogen?

  Hart voor Medemblik blijft zich inzetten voor de sportende jeugd in onze gemeente en hoopt op een constructieve dialoog om deze zorgwekkende trend te keren.

  Voor verdere details kunt u de bijlagen raadplegen: