Ga naar de inhoud

Hart voor Medemblik luistert naar zorgen en ideeën van Abbekerk

  ABBEKERK – Op zaterdag 15 april heeft Hart voor Medemblik het dorp Abbekerk bezocht om in gesprek te gaan met de inwoners en te luisteren naar hun zorgen, ideeën en suggesties. Het bezoek maakt deel uit van de missie van de partij om rechtstreeks met de inwoners in contact te komen en samen te werken aan een toekomstbestendig Abbekerk. Wij danken de inwoners voor het leveren van de input.

  Tijdens het bezoek gingen de leden van Hart voor Medemblik langs de deuren om met de inwoners te praten. Verschillende zorgen en ideeën werden geuit, variërend van verkeersproblemen tot wateroverlast en van toegankelijkheid tot behoud van de huisarts.

  Naar aanleiding van de geuite zorgen heeft Hart voor Medemblik schriftelijke vragen opgesteld om aan het college van de gemeente Medemblik voor te leggen. De vragen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  1. Verkeer en verkeersonveiligheid: Inwoners uitten hun zorgen over hardrijden en verkeersonveiligheid in Abbekerk. Hart voor Medemblik vraagt het college of zij op de hoogte zijn van deze problemen en of er concrete plannen zijn om verkeersremmende maatregelen te nemen.
  2. Afvalbakken op de Schoolwerf: Bewoners geven aan dat de locatie van de afvalbakken zorgt voor verkeersopstoppingen. Hart voor Medemblik vraagt het college om de locatie te herzien en eventuele verkeersremmende maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren.
  3. Wateroverlast en handhaving: Bewoners ervaren wateroverlast in hun tuinen en klagen over foutparkeren en hondenpoepoverlast. Hart voor Medemblik vraagt het college om maatregelen te treffen tegen wateroverlast en vaker handhavend op te treden tegen foutparkeren en hondenpoepoverlast.
  4. Toegankelijkheid openbare ruimte: De stoepen in de Kronkelbaan zijn niet rolstoelvriendelijk. Hart voor Medemblik vraagt het college om de toegankelijkheid van de openbare ruimte in het dorp te verbeteren.
  5. Behoud huisarts: Inwoners maken zich zorgen over het behoud van de huisarts in Abbekerk. Hart voor Medemblik vraagt het college wat de plannen zijn om te zorgen dat er een huisarts beschikbaar blijft voor de inwoners van Abbekerk.

  Hart voor Medemblik blijft beschikbaar voor de inwoners van Abbekerk en staat klaar om hen te ondersteunen waar nodig. Voor meer informatie of om contact op te nemen met Hart voor Medemblik, kunt u bellen of WhatsAppen naar 085 06 070 48 of een e-mail sturen naar info@hartvoormedemblik.nl.