Ga naar de inhoud

Hart voor Medemblik maakt zich sterk voor verbeterde communicatie en dienstverlening via Fixi

    Opperdoes –  Raadslid Rick Mensink van de politieke partij Hart voor Medemblik heeft aangekondigd tijdens de komende Begrotingsraad een motie in te dienen die pleit voor een aanzienlijke verbetering in de manier waarop de gemeente Medemblik omgaat met meldingen van inwoners via het online platform Fixi.

    “Onze inwoners verdienen een gemeente die snel en duidelijk reageert op hun zorgen en meldingen. Het is onaanvaardbaar dat meldingen onbeantwoord blijven en dat er een gebrek is aan communicatie over de voortgang van de afhandeling,” aldus Rick Mensink.

    Meerdere meldingen in Fixi hebben nog geen actie en bij vele afgehandelde of in wachtstand staande meldingen is er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een toelichting te geven via het reactievenster in Fixi. “Dit kan en moet beter. Wij zien in andere gemeenten dat een proactieve houding en goede communicatie via Fixi leidt tot meer tevreden inwoners die zich gewaardeerd voelen en fungeren als ambassadeurs voor hun gemeente,” benadrukt Mensink.

    De motie verzoekt het college om binnen drie werkdagen te reageren op elke nieuwe melding, de verwachte actie te vermelden en de voortgang regelmatig te monitoren en te communiceren naar de melder. Ook dringt de motie aan op een snelle afhandeling van de reeds bestaande meldingen en vraagt zij het college de raad uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 te informeren over de voortgang.

    Met dit initiatief wil Hart voor Medemblik een nieuwe standaard zetten voor communicatie en dienstverlening binnen de gemeente, en laten zien dat zij staan voor een betrokken en responsieve lokale overheid. “Wij zijn er voor de inwoners, en wij zullen ons inzetten om ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord en hun meldingen serieus worden genomen,” concludeert Mensink.