Ga naar de inhoud

Hart voor Medemblik steunt onderzoek huisvestingsbeleid arbeidsmigranten

    De rekenkamercommissie van de gemeenten Medemblik en Opmeer heeft aangekondigd onderzoek te willen doen naar de uitvoering van het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. Tjeu Berlijn, raadslid voor Hart voor Medemblik, heeft positief gereageerd op dit initiatief. ‘Het onderzoek kosten en vergt inspanningen voor de ambtenaren, maar dat het ook kan bijdragen aan betere besluitvorming en inzicht’, aldus Berlijn.

    Berlijn heeft echter wel opgemerkt dat het jammer is dat de rekenkamercommissie niet op de hoogte was van een eerder uitgevoerd onderzoek door Sweco en vraagt zich af of het college van Burgemeester en Wethouders de rekenkamercommissie wel serieus neemt. Hij heeft daarom een schriftelijke reactie gevraagd van het college.

    Daarnaast heeft Berlijn aanvullende vragen meegegeven aan de rekenkamercommissie, zoals hoe het huidige beleid wordt geëvalueerd en gemeten, welke alternatieven er zijn, hoe de kosten worden beheerst en gefinancierd, hoe er wordt samengewerkt met andere overheden en organisaties, en hoe er wordt gezorgd voor goede communicatie met arbeidsmigranten en hun organisaties/bedrijven.

    Hart voor Medemblik ondersteund het onderzoek van de rekenkamercommissie en hoopt dat de gemeente hun capaciteit en middelen ook wil inzetten voor het onderzoek, alleen op die manier kan het onderzoek slagen.