Ga naar de inhoud

Hart voor Medemblik steunt terugkeer Kermis Nibbixwoud naar dorpshart


    Thom Meendering van Hart voor Medemblik geeft aan dat dit een goede ontwikkeling is. Hij geeft aan dat de kermis in het hart van een dorp hoort. ‘De kermis pal naast de Sint Cunerakerk is hoe ik deze uit mijn eigen kindertijd ken’, vertelt Meendering.

    ‘Ik hoop dat dit voor de kermis en alle kermisondernemers een positieve impuls zal worden als de kermis weer goed zichtbaar wordt in het dorp, bij De Dres is de kermis namelijk uit het beeld verdwenen’ vult hij aan.
    De burgemeester is positief, al moet formeel nog een besluit worden genomen door het college