Ga naar de inhoud

Hart voor Medemblik wil StatieDonatie

  Hart voor Medemblik wil StatieDonatie

  De politieke partij Hart voor Medemblik heeft vragen gesteld aan het college over de mogelijke implementatie van ‘donatiebakken’ voor statiegeldflessen en -blikjes in drukke gebieden van de gemeente. Het idee achter deze (verplaatsbare) bakken is om inwoners en bezoekers aan te moedigen hun lege flessen en blikjes te recyclen en tegelijkertijd geld in te zamelen voor een goed doel.

  Hart voor Medemblik raadslid Rick Mensink heeft drie vragen aan het college voorgelegd en merkte daarbij op: “Op deze manier stimuleren we het inleveren van flesjes en blikjes, wat resulteert in minder “vervuiling” van gewone afvalbakken. En, als gemeente, welke meer en meer toeristen trekt, kunnen we nog eens extra laten zien dat we belang hechten aan een schoon milieu. 

  De vragen die aan het college:

  • Deelt het college de mening van Hart voor Medemblik dat het inzamelen van plastic en blikjes op drukke plaatsen voor een goed doel een waardevol initiatief is?
  • Is het college bereid om samen met Statiegeld Nederland te onderzoeken of dit initiatief haalbaar is? Zo niet, waarom niet? Zo ja, wanneer kan dit onderzoek worden verwacht?
  • Heeft er mogelijk al contact plaatsgevonden met Statiegeld Nederland over dit initiatief? Zo ja, wat is de uitkomst van dit contact?
  • Deze vragen volgen op de recente uitbreiding van de statiegeldregeling naar blikjes, die op 1 april 2023 in werking is getreden. Eerder, op 1 juli 2021, was statiegeld al van toepassing op kleine plastic flesjes. 

  Hart voor Medemblik is van mening dat de introductie van deze donatiebakken kan helpen om zwerfafval te verminderen, de belasting van reguliere afvalbakken te verminderen, en tegelijkertijd geld in te zamelen voor een goed doel.

  De gemeente Medemblik heeft 30 dagen om deze vragen te beantwoorden.