Ga naar de inhoud

Hart voor Medemblik wil WMO-indicaties voor onbepaalde tijd 

  WOGNUM – Hart voor Medemblik heeft een motie ingediend voor de implementatie van WMO-indicaties voor onbepaalde tijd in de gemeente Medemblik. Hart voor Medemblik stelt dat de invoering van deze maatregel zal leiden tot betere zorg en meer maatwerk voor de inwoners van de gemeente.

  “De invoering van WMO-indicaties voor onbepaalde tijd heeft in andere gemeenten zoals Maastricht, Rotterdam en Stichtse Vecht al geleid tot positieve resultaten, waaronder continuïteit van zorg, administratieve lastenverlichting en het verminderen van onzekerheid en stress voor cliënten”, aldus Tjeu Berlijn .

  Berlijn benadrukt dat deze aanpak ook zal leiden tot een grotere focus op de individuele zorgbehoefte van cliënten en meer ruimte voor maatwerk. “Zorgprofessionals krijgen meer autonomie en kunnen zich meer richten op het bieden van passende ondersteuning in plaats van administratieve taken.”

  De motie verzoekt het college om over te gaan tot de implementatie van WMO-indicaties voor onbepaalde tijd, met inachtneming van de ervaringen en best practices van andere gemeenten. Het college wordt ook verzocht de raad te informeren over de implementatie en eventuele uitdagingen die zich voordoen gedurende het proces.

  “Deze verandering is een stap vooruit in de richting van een zorgsysteem dat echt werkt voor onze inwoners. We moeten zorgen voor een systeem waarin de inwoners van Medemblik de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben, zonder onnodige bureaucratie en stress”, concludeert Berlijn.

  Hart voor Medemblik blijft zich inzetten voor het welzijn van de inwoners van Medemblik en hoopt op brede steun voor deze motie in de gemeenteraad. ChristenUnie heeft al aangegeven de motie te steunen.

  De motie kunt u hier lezen.