Ga naar de inhoud

Help de sportclubs op weg in subsidieland!

    Sportverenigingen en -accommodaties kunnen door stijgende energieprijzen in financiële problemen komen. De stijgende energiekosten moeten mogelijk betaald worden door de leden en gebruikers. Hart voor Medemblik heeft daar grote zorgen over. 

    De provincie Noord-Holland heeft een subsidieregeling heeft voor de verduurzaming van sportaccommodaties echter het subsidieplafond voor deze regeling was reeds bereikt. Deze subsidieregeling wordt voor de derde keer dit jaar aangevuld. “Grote organisatie weten de subsidie pot goed te vinden, iedere keer vissen de kleinere sportverenigingen achter het net. Hart voor Medemblik vindt dat we de kleinere sportclubs proactief benaderd moeten worden zodat zij gebruik kunnen maken van deze subsidiegelden. Door verduurzamingsmaatregelen kan de energierekening naar beneden. Er is nog geen (extra) steun vanuit het rijk voor verenigingen en accommodaties.” aldus raadslid Tjeu Berlijn.

    Hart voor Medemblik wil dat de gemeente Medemblik sportverenigingen en -accommodaties proactief worden benaderd zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van deze regeling daarom vraagt HvM het volgende:

    Raadsvragen

    1. Kunt u de toezegging doen om Sportverenigingen en -accommodaties te informeren op de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij de provincie Noord-Holland op de “Verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland”?