Ga naar de inhoud

HvM-Raadslid Niels de Waal dringt aan op duidelijke toewijzing van HVC-Donatie: 200.000 Euro strikt voor Midwoud en Oostwoud

    Uit het onderzoek dat ons raadslid Niels de Waal inmiddels bijna 2 jaar naar dit dossier verricht bleek eerder al dat van de 250.000 euro die HVC enige jaren geleden doneerde ten gunste van de inwoners van Midwoud en Oostwoud als “compensatie” voor de aanleg van de zonneweide nog 200.000 euro over zou moeten zijn. Dat komt omdat het college met 50.000 euro van die donatie een op zijn minst discutabele uitgave deed waarover zij de gemeenteraad niet heeft geïnformeerd op het moment dat dat wel moest. Maar waar is die resterende 200.000 euro nu gebleven? Nog steeds is het schimmigheid troef in dit dossier, zo bleek onlangs.

    Tijdens de voorbereiding op de aankomende begrotingsraad van 9 november heeft Niels de bevestiging gekregen dat die resterende 200.000 euro in de conceptbegroting die het huidige college onder leiding van CDA-wethouder Nederpelt heeft gemaakt in de post “Leefbare Kernen” is ondergebracht. Dat is op zichzelf logisch en normaal, dus wat is hier nu zo bijzonder aan?  

    Dat de 2 ton in de post “Leefbare Kernen” zit en NIET nader is gespecificeerd betekent in de praktijk dat dit geld door het college straks ook aan andere dorpen of aan andere zaken kan worden besteed. Op basis van zijn ervaringen tot nu toe acht Niels de kans daarop reëel en hij wil geen enkel risico lopen dat dit straks ook echt gaat gebeuren.

    Daarom dient hij namens Hart voor Medemblik voor de raad van 9 november een raadsinstrument in dat het college verzoekt om de 334.000 euro die in “Leefbare Kernen” zit zwart op wit en zichtbaar voor alle inwoners op te splitsen in “200.000 euro t.b.v. Midwoud & Oostwoud” en “134.000 euro t.b.v. overige kernen.

    “Na alle commotie en schimmigheden in dit dossier vraag je je echt af, waarom dat niet meteen op deze wijze is gebeurd”, aldus Niels.