Ga naar de inhoud

Inwoners van Medemblik roepen op tot verbetering van de verkeersveiligheid in de gemeente

    Dit blijkt uit de vele ingezonden brieven en insprekers die zich hierover hebben uitgesproken. Volgens Rick Mensink, raadslid van Hart voor Medemblik, is deze grote hoeveelheid input uniek en onderstreept het grote belang van het onderwerp.

    “Inwoners hebben na jarenlang beloftes, die niet zijn nagekomen, het gevoel dat ze niet gehoord worden, is het echt tijd voor actie. Nu de wegen in beheer zijn van de gemeente, kan de gemeente eindelijk stappen ondernemen om de situatie te verbeteren. Hart voor Medemblik wil deze verantwoordelijkheid oppakken,” aldus Rick Mensink.

    Het college en de raad zijn nu verantwoordelijk om hiermee om te gaan en ervoor te zorgen dat het vertrouwen van de inwoners niet geschaad wordt. Wij vinden dat alle briefschrijvers en insprekers het recht hebben op een onderbouwd antwoord binnen een redelijke termijn.

    Om de verkeersveiligheid in de gemeente Medemblik te verbeteren, is er een nieuw verkeersplan opgesteld, het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan), met een visie op de mobiliteit tot en met 2035. Hierin wordt de gewenste infrastructuur geschetst met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

    “Er zou meer aandacht moeten zijn voor verkeersveiligheid in het verkeersplan en meer rekening gehouden moeten worden met de zorgen en opmerkingen uit de samenleving”, besluit Rick Mensink. Hart voor Medemblik roept op tot actie en verbetering van verkeersveiligheid in de gemeente.