Ga naar de inhoud

Meer aandacht voor kleine MKB-ers en voor ZZP’s met (beginnende) schuldenproblematiek.

    Niet alleen in onze gemeente, maar ook daarbuiten is de aandacht voor kleine ondernemers met schuldenproblematiek nogal eens onderbelicht. De door gemeenten aan ondernemers aangeboden hulp is veelal toegespitst op wat men “curatie” oftewel genezing noemt. Dat is meestal technische hulp die gericht is op het saneren van ernstige schulden en dat is gek, vindt ons raadslid Niels de Waal die beroepsmatig met de preventie van schuldenproblematiek bezig is. Voorkomen is ook hier beter dan genezen.

    Eerder dit jaar kreeg Niels van de gemeenteraad unanieme steun voor zijn motie die het college opriep om meer werk te maken van de uitvoering van wat “vroegsignalering schuldenproblematiek” onder particulieren wordt genoemd. Daarmee wordt nu in het eerste kwartaal van 2024 begonnen.

    Nu is het wat hem en Hart voor Medemblik betreft de beurt aan de kleine ondernemers. Zij zijn vaak persoonlijk aansprakelijk voor hun zakelijke schulden. Als hun ondernemingen over de kop gaan brengt dat voor die eigenaren, maar ook voor hun gezinnen, voor hun werknemers en voor hun opdrachtgevers extra problemen met zich mee en daarmee ook voor de gemeente. Omdat in de conceptbegroting vermeld staat dat er een evaluatie is gepland van onze gemeentelijke schuldhulpverlening vragen wij in deze motie om daarin nadrukkelijk ook de (preventieve) hulp aan die kleine ondernemers mee te nemen.