Ga naar de inhoud

Motie voor transparantie en eerlijke verdeling van financiële middelen zonnepark Zwaagdijk-Oost verworpen

    Zwaagdijk-Oost – De motie ‘Waarborging van transparantie en eerlijke verdeling van financiële middelen zonnepark Zwaagdijk-Oost’, ingediend door Hart voor Medemblik, is niet aangenomen. Ondanks de steun van de ChristenUnie Medemblik en de VVD Medemblik, was er geen meerderheid voor de motie.

    De motie riep het college op om concrete criteria op te stellen voor de eerlijke en breed gedragen verdeling van de €100.000,- die beschikbaar komt uit de financiële participatie rond de realisatie van de zonneweide in Zwaagdijk-Oost. De motie benadrukte het belang van transparantie en het betrekken van lokale bewoners bij het proces om zo het vertrouwen van de inwoners te waarborgen en het succes van dit soort projecten te bevorderen.

    “We zijn teleurgesteld dat de motie niet is aangenomen. We blijven het belangrijk vinden dat er duidelijke criteria worden gehanteerd en dat de verdeling van de financiële middelen eerlijk en transparant verloopt. Het vertrouwen van de inwoners van Zwaagdijk-Oost en het succes van dit soort projecten hangen hier nauw mee samen.” aldus fractievoorzitter van Hart voor Medemblik

    De motie verwees naar een eerdere, soortgelijke zaak in Midwoud/Oostwoud waar het college toegaf dat het proces niet goed was verlopen. In beide gevallen was de lokale dorpsraad in de lead voor de verdeling van de financiële middelen. Hart voor Medemblik hoopte met deze motie herhaling van dergelijke situaties te voorkomen en (de schijn van) belangenverstrengeling en oneerlijke verdeling tegen te gaan.

    Ondanks het niet aannemen van de motie, benadrukt Berlijn het belang van betrokkenheid van lokale bewoners en transparantie bij vergelijkbare toekomstige zaken: “We zullen ons blijven inzetten voor een eerlijke verdeling van financiële middelen en het waarborgen van transparantie in dit soort processen. Het is essentieel dat inwoners en betrokken partijen goed geïnformeerd worden en inspraak hebben bij de verdeling van de gelden.”