Ga naar de inhoud

Ouderraad, leraren en Hart voor Medemblik willen een zebrapad bij basisschool De Koet in Midwoud

    Op vrijdag 20 januari heeft er bij De Koet een ontmoeting plaatsgevonden tussen 3 mensen van de ouderraad van de school en de gemeenteraadsleden Mark Hoogewerf en Niels de Waal van Hart voor Medemblik. Dit gebeurde op initiatief van de ouderraad die hiervoor contact met de partij had gezocht. Gevaarlijke situaties voor overstekende kinderen en hun ouders is de reden hiervan. Het is een probleem dat al jaren bestaat en volgens betrokkenen nu echt aangepakt zou moeten worden.

    Volgens de ouderraad is de vorige directeur van de school al bezig geweest om de onveilige situatie bij de rijbaan voor de hoofdingang verbeterd te krijgen, maar is dit niet gelukt. Hoewel er daarna ook vanuit andere hoeken aandacht voor de verkeersveiligheid op die plek is gevraagd, is die daar nog steeds ronduit gevaarlijk.    

    Tijdens de ontmoeting die bewust plaatsvond op het tijdstip dat de school uitliep hebben de raadsleden zelf gezien dat kinderen op het laatste moment in de kraag moesten worden gevat om een aankomende auto te ontlopen. “Op dit moment is de kans groot dat het een keer misgaat. Dat mag niet gebeuren”, aldus het Oostwouder raadslid Niels de Waal.

    Hij heeft nu een motie ingediend die ervoor moet zorgen dat het zo gewenste zebrapad er nu toch gaat komen en de beplanting die overstekende kinderen het zicht ontneemt wordt vervangen, zodat de veiligheid niet afhankelijk is van snoeiwerkzaamheden. Over de motie wordt op 16 februari in de gemeenteraad gestemd.