Hart voor Medemblik is een typische lokale partij die niets heeft met landelijke partij idealen. Wij kiezen altijd vanuit gezond verstand en stellen daarbij één kernvraag aan onszelf: wat is het beste voor onze inwoners? In plaats van ons te laten leiden door partijpolitiek of geharnaste ideologie. Hart voor Medemblik staat het liefst zelf in de straat of buurt om te luisteren naar wat er beter kan.

Alle standpunten toetsen we aan onze kernvraag.

Waar wij voor staan. 
Wij willen toewerken naar een Medemblik waar de inwoners en ondernemers weer centraal staan. Een gemeente die er is voor de inwoners en niet andersom.

Dit willen wij realiseren door de komende jaren in te zetten op meer invloed van inwoners. Inwoners vanaf het begin betrekken bij projecten waar zij direct mee te maken hebben, logisch vinden wij, gezien de inwoners dagelijks gebruik maken van deze gemeentelijke voorzieningen of wegen.

 

Duurzaamheid
Hart voor Medemblik zegt nee tegen de doorgeslagen en onnodige klimaatambities van de overheid. Wij zijn er tegen om woonwijken te dwingen om van het aardgas af te gaan. Geen stijging van de woonlasten voor laag- en middeninkomens door de klimaatambities.

Lokale economie
Lokale ondernemers zijn belangrijk voor onze werkgelegenheid en het creëren van nieuwe kansen en groeimogelijkheden in Medemblik. Ondernemers moeten kunnen doen waar zij goed in zijn: ondernemen.

Een gemeente die actief meedenkt met ondernemers over wat mogelijk is en hun actief betrekt bij ondernemersbeleid. Samenwerken met lokale (top)ondernemers uit het MKB om de regeldruk terug te dringen. Inzetten op het beperken van lokale lasten.
Medemblik moet een gemeente worden waar ondernemers en inwoners weer centraal staan.

Veiligheid
Criminelen keihard aanpakken. Het vergroten van de veiligheid in onze gemeente is belangrijker dan het uitschrijven van parkeerboetes. Wijkagenten zijn essentieel voor veiligheid, leefbaarheid en het vroeg signaleren van criminaliteit.
Criminaliteit aanpakken kan door te beginnen met een aanpak op het niveau van dorpen en onder meer door het heropenen van politiebureaus.

Gerichte inzet van handhavers, daar waar het overlast het hoogst is met het inzetten van patsercontroles en mobiele camera toezicht bij hotspots van overlast.

Verkeer en bereikbaarheid
Om prettig te wonen in de gemeente is bereikbaarheid van belang. Veel inwoners en ondernemers maken dagelijks gebruik van een auto voor hun werk of gezin.

In wijken waar te hard wordt gereden moeten meer verkeer- en snelheidscontroles uitgevoerd worden. Eventuele moeten er snelheidsbeperkende maatregelen genomen worden. Parkeren in stads- en dorpscentra moet eenvoudig en gratis blijven. Meer parkeerplaatsen voor mensen met een handicap bij winkelgebieden en openbare voorzieningen.

Ombudspolitiek
Samen met de inwoners pakken wij problemen vanuit de samenleving op. Met oplossingsgerichte politiek zonder daarbij in linkse of rechtse hokjes te denken. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Ombudspolitiek staat voorop in alles wat we doen!