Ga naar de inhoud

Problemen met aanvragen Huishoudelijke Toelage ondanks verhogen budgetplafond

  Hart voor Medemblik heeft vragen gesteld over die inwoners ervaren met het aanvragen voor de Huishoudelijke Toelage (HHT). Inwoners die contact opnemen met de gemeente, krijgen te horen dat er geen budget beschikbaar is, ondanks het besluit om het budgetplafond te verhogen tijdens de begrotingsraad van 10 november 2022 van € 50.000 naar € 87.000.

  Volgens Tjeu Berlijn, raadslid voor Hart voor Medemblik, zijn mantelzorgers van belang voor de samenleving. “Zij verlenen onbetaalde en vaak onzichtbare zorg, waarmee zij een grote bijdrage leveren aan de samenleving en de zorgvoorzieningen. Zonder hun inzet zouden de kosten voor professionele zorg en ondersteuning veel hoger zijn. Inzetten op verlichting van de mantelzorgers is daarom van groot belang. We zijn dan ook verbaasd dat het budget voor dit jaar al op is en vragen opheldering van het college”, aldus Berlijn.

  Hart voor Medemblik stelt de volgende vragen aan het college:

  1. Waarom kan de Huishoudelijke Toelage (HHT) op dit moment niet worden aangevraagd, ondanks het besluit om het budgetplafond te verhogen?
  2. Kan het college een overzicht geven van hoeveel aanvragen voor de Huishoudelijke Toelage (HHT) er in de afgelopen 12 maanden zijn ingediend en hoeveel daarvan zijn afgewezen vanwege een gebrek aan budget?
  3. Welke stappen gaat het college nemen om inwoners die een aanvraag voor de Huishoudelijke Toelage (HHT) doen beter te informeren over de status van hun aanvraag?
  4. Wanneer verwacht het college dat de Huishoudelijke Toelage (HHT) weer aangevraagd kan worden?
  5. Welke maatregelen gaat het college nemen om te voorkomen dat het budgetplafond voor de Huishoudelijke Toelage (HHT) in de toekomst te snel bereikt wordt, waardoor mensen die structurele zorg nodig hebben hun onder druk staande mantelzorgers niet (meer) enigszins kunnen ontlasten?

  Hart voor Medemblik hoopt dat het college snel antwoord zal geven op deze vragen en oplossingen zal bieden voor de problemen die inwoners ondervinden bij het indienen van aanvragen voor de Huishoudelijke Toelage (HHT). Mantelzorgers verdienen de ondersteuning die zij nodig hebben en Hart voor Medemblik zal ervoor zorgen dat deze ondersteuning beschikbaar blijft voor degenen die het hardst nodig hebben.