Ga naar de inhoud

Raadsvragen over de spreidingswet

    De fractie van Hart voor Medemblik maakt zich ernstige zorgen over de impact en de implementatie van de spreidingswet. Hart voor Medemblik is tegen de spreidingswet. Wij zijn tegen elke vorm van dwang richting onze inwoners, lokale bedrijven en de gemeente. In onze visie dient de nadruk te liggen op vrijwilligheid en overleg, in plaats van opgelegde maatregelen die de lokale autonomie ondermijnen.

    In het licht van deze zorgen willen wij graag de volgende vragen aan het college voorleggen:

    1. Heeft de burgemeester of een ander lid van het college van B&W van de gemeente Medemblik, voorafgaand aan de aanneming van de spreidingswet, overleg gevoerd met andere overheidsinstanties, zoals de commissaris van de Koning of een gedeputeerde, over de invulling en implementatie van deze wet? Zo ja, kunnen details van deze gesprekken worden gedeeld?
    2. Wat waren de specifieke onderwerpen en agendapunten die tijdens deze gesprekken aan de orde kwamen, met name met betrekking tot de impact en uitvoering van de spreidingswet in de gemeente Medemblik?
    3. Heeft het college strategieën of plannen ontwikkeld in reactie op de uitkomsten van deze gesprekken, en zo ja, welke maatregelen of stappen zijn voorgesteld of reeds in gang gezet?