Ga naar de inhoud

Het recycle-tarief is ondoordacht en onlogisch!

  Hart voor Medemblik is een groot voorstander van afvalscheiding en het verminderen van restafval. Dat moet echter in balans zijn met het gebruiksgemak voor inwoners.
  Dit kan door te investeren in machines die het afval scheiden. Dat betekend geen recycle-tarief maar machinaal nascheiden. Met nascheiding kunnen we efficiënter het afval scheiden. Dat is goed voor het milieu en kan de samenleving geld besparen.

  Het recycle-tarief is ondoordacht en onlogisch!
  Per 1 januari 2022 is het afvalbeleid in gemeente Medemblik op de schop gegaan. Het nieuwe afvalbeleid heeft verstrekkende gevolgen en werd in zeer korte tijd vlak door de coalitie van VVD, CDA, GemeenteBelangen en MORGEN door de gemeenteraad geduwd.

  Inwoners werden hierdoor overvallen, ze zijn niet tot nauwelijks betrokken geweest bij de invoering. De inwoners die van zich lieten horen werden niet serieus genomen. Huishoudens hoorden pas na de besluitvorming wat de gevolgen voor hun woonomgeving waren. Luisteren naar inwoners? Inwoners moet vooral beter worden uitgelegd dat dit beleid goed is geeft het college aan. Onacceptabel.

  Het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Medemblik houdt geen rekening mee met de gezinssamenstelling of hoe iemand woont. Neem bijvoorbeeld de senioren die een bovenwoning hebben, zij moeten het afval ‘opsparen’ voordat zij de afvalzak kunnen weggooien want als zij dat niet doen betalen zij 2,79 euro per keer dat ze de ondergrondse container gebruiken. Maar ook jonge gezinnen en inwoners met medisch afval zijn de dupe door het nieuwe beleid. Zij hebben veel meer afval, dus moeten zij meer betalen. 

  Dit komt dus neer op hogere kosten voor de belastingbetaler, veel meer vervuiling in uw woonomgeving of het platteland en plasticafval wat niet meer hergebruikt kan worden.

  Hart voor Medemblik wil graag het volgende weten:

  1. Is het college met Hart voor Medemblik eens dat het recycle-tarief geen goed idee is?

   

  Kosten door recycle-tarief

  1. Welk tarief rekenen andere gemeenten uit Noord-Holland Noord – die gebruik maken van het recycletarief – voor het aanbieden van de zwartgrijze afvalcontainer?
  2. Welke gemeenten uit Noord-Holland Noord maken op dit moment niet gebruik van het zogenoemde recycle-tarief?
  3. Waar bestaat het kostendekkende tarief uit? Graag een overzicht.
   1. Hoe kan er een verschil zijn tussen meerdere gemeente?
  4. Wat zijn de (extra) kosten voor het opruimen van een afvaldumping?
  5. Wat zijn de (extra) kosten voor het opruimen van zwerfafval?
  6. Wat zijn de (extra) kosten voor het nascheiden van niet goed scheiden van het afval?
  7. Wie betaald de (extra) kosten van deze handelingen die HVC moet doen?
  8. Doordat er regelmatig vuilniszakken naast de ondergrondse containers liggen komt er meer ongedierte op af. Wat gaat het college doen om dit te voorkomen?
  9. Bij meerdere verzorgingstehuizen zijn ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De opening van de container is te hoog voor de bewoners en kunnen hierdoor niet hun afval in de bak doen. Wat gaat het college doen om voor deze groep inwoners het gemak te vergroten?


  De negatieve effecten van het recycle-tarief

  1. Kunt u ons inzicht bieden in de mate waarin vuilnis in de verkeerde afvalcontainer beland/ tot in hoeverre er sprake is van een vermenging van soorten afval?
  2. Hoe hoog is percentage afvalbakken dat wel wordt aangeboden, maar niet wordt meegenomen? Graag een overzicht van de redenen (te vol, te leeg, verkeerd aangeboden, en alle andere redenen waarom afvalbakken niet worden geleegd)
  3. Hoeveel signalen/ meldingen heeft de gemeenten gekregen voor het recycle-tarief? Graag een overzicht van de melding.
  4. Hoeveel signalen/ meldingen heeft de gemeenten gekregen na het invoeren van het recycle-tarief? Graag een overzicht van de melding.
  5. Wat gaat het college doen om deze meldingen te verminderen?
  6. Bent u bekend met het feit dat er huisvuil wordt gedeponeerd in publieke vuilcontainers en acht het college dit wenselijk
  1.  

  Wij hebben meerder meldingen ontvangen dat de app niet goed registreert hoeveel zakken en/of de afvalbak geleegd is.

  1. Hoe vaak is dit voorgekomen?
  2. Hoe gaat het college voorkomen dat deze inwoners onnodig extra moeten betalen?
  3. Wat gaat het college doen om dit in het vervolg te voorkomen?