Ga naar de inhoud

Rick Mensink (HvM): Verbeterplan nodig voor communicatie tussen dorpsraden en gemeente

    De stadsraad en dorpsraden in onze gemeente zijn opgericht om advies te geven aan de gemeente, en kennen de belangen van de inwoners goed. Echter, onlangs zijn enkele bestuursleden gestopt uit frustratie over de manier waarop de gemeente communiceerde met de raden.

    Het college erkent wel het belang van de dorpsraden, maar er is bij verschillende dorpsraden het gevoel dat ze “niet gehoord worden” en niet of slecht geïnformeerd worden.

    Om het vertrouwen te herstellen en te voorkomen dat leden van de dorpsraden om deze reden opstappen in de toekomst, verzoekt de gemeenteraad het college een verbeterplan op te stellen voor de communicatie met de betreffende raden. Het college wordt verzocht de raad hierover te informeren. Het doel van dit plan is om ervoor te zorgen dat de stadsraad en dorpsraden, evenals het college en de gemeenteraad, het beste met onze gemeente en al haar inwoners voor hebben.