Ga naar de inhoud

Teleurstelling overheerst: Referendum niet ingevoerd in gemeente Medemblik. Hart voor Medemblik blijft strijdbaar!

    Na langdurige en intensieve debatten is besloten dat de invoering van het referendum in de gemeente Medemblik niet doorgaat. De politieke partij Hart voor Medemblik, die zich sterk maakte voor deze vorm van directe democratie, kon helaas alleen rekenen op de steun van de VVD en ChristenUnie.

    Tjeu Berlijn, raadslid van Hart voor Medemblik, uitte zijn teleurstelling over deze uitkomst: “Dit is een gemiste kans voor de democratie in onze gemeente. Wij hebben gevochten voor een directere betrokkenheid van onze inwoners bij belangrijke beslissingen, en het is teleurstellend om te zien dat dit initiatief geen doorgang vindt. Wij geloven dat het referendum een krachtig middel had kunnen zijn om de stem van de inwoners van Medemblik luider en duidelijker te laten klinken in het gemeentehuis.”

    De discussie over de invoering van het referendum heeft de gemoederen in de gemeenteraad flink verhit. Ondanks de brede steun onder de inwoners van Medemblik, bleek er in de raad onvoldoende draagvlak te zijn voor dit voorstel.

    “Het is duidelijk dat de coalitiepartijen niet klaar zijn voor deze stap voorwaarts in de democratische ontwikkeling van onze gemeente”, vervolgde Tjeu Berlijn. “Maar dit is niet het einde van onze strijd. Wij blijven ons onverminderd inzetten voor meer inspraak en betrokkenheid van onze inwoners bij het gemeentelijk beleid. De behoefte aan directe inspraak leeft sterk onder de mensen, en wij zullen alles in het werk stellen om aan die behoefte tegemoet te komen.”

    Hart voor Medemblik roept alle inwoners van de gemeente op om zich niet te laten ontmoedigen door deze tegenslag, en samen met hen te blijven strijden voor een sterkere en meer betrokken lokale democratie.