Ga naar de inhoud

Toezegging gemeente: Medemblik zet alles op alles voor verlenging parallelweg N240Toezegging gemeente:

  OPPERDOES – Het College van Medemblik heeft tijdens een overleg met de provincie Noord-Holland en de dorpsraad Opperdoes op woensdag 1 februari 2023 aangegeven alles op alles te willen zetten om de verlenging van de parallelweg langs de N240 mogelijk te maken.

  Het goede nieuws is dat het plan, wat al meerdere jaren op studiefase stond, nu is omgezet naar planfase. Als alles volgens plan verloopt zou er in 2027 begonnen kunnen worden met de werkzaamheden.

  Hart voor Medemblik, de lokale politieke partij, deelt de mening van het College dat er geen verdere vertragingen mogen optreden. “We moeten alles in het werk stellen om te voorkomen dat er opnieuw vertragingen optreden”, aldus Rick Mensink van Hart voor Medemblik.

  Het College heeft aangegeven graag mee te willen werken aan de verlenging van de parallelweg langs de N240 en heeft toegezegd voortvarend aan de slag te gaan met de planologische aanpassing van de provinciale weg zodra de wijziging van het bestemmingsplan is aangeleverd. Er moet onder andere een wijziging van het bestemmingsplan plaatsvinden, volgens informatie verkregen vanuit de provincie Noord-Holland.

  Hart voor Medemblik heeft gevraagd of de gemeenteraad op de hoogte gehouden kan worden over de laatste stand van zaken en de verwachte voortgang. Het College heeft toegezegd dat de gemeenteraad via actieve informatie of een informatie nota geïnformeerd zal worden zodra er nieuws is.

  De verlenging van de parallelweg langs de N240 is een lang gekoesterde wens van de inwoners van Opperdoes en het is goed nieuws dat er nu concrete stappen worden gezet om dit mogelijk te maken. “Laten we er met zijn allen voor zorgen dat er geen verdere vertragingen optreden en dat de werkzaamheden in 2027 daadwerkelijk kunnen beginnen. Samen maken we de gemeente veilig en bereikbaar!”, aldus Rick Mensink van Hart voor Medemblik.