Ga naar de inhoud

Unanieme goedkeuring voor de toepassing van Bibob-toetsing in zorgcontracten per 1 januari 2024

  De gemeenteraad van Medemblik heeft unaniem ingestemd met de motie van Hart voor Medemblik om de Bibob-toetsing toe te passen in zorgcontracten per 1 januari 2024. De motie benadrukt het belang van de integriteit van zorgaanbieders en het tegengaan van zorgfraude.

  Zorgfraude is een groeiend probleem dat de kwaliteit van zorg voor zorgbehoevenden in de gemeente Medemblik negatief beïnvloedt. De Wet Bibob kan een belangrijk instrument zijn om de integriteit van zorgaanbieders te toetsen en zorgfraude tegen te gaan. Sinds 23 december 2022 is het nieuwe Bibob-beleid binnen de gemeente Medemblik van kracht, waardoor het mogelijk is om de Wet Bibob toe te passen op (semi-)open house procedures.

  Tjeu Berlijn benadrukt het belang van de toepassing van de Bibob-toetsing: “Het is essentieel dat we zorgfraude bestrijden en de integriteit van zorgaanbieders waarborgen. Met de toepassing van de Bibob-toetsing in zorgcontracten zetten we een belangrijke stap om dit te bereiken.”

  Hoewel het Bibob-beleid nog niet verplicht is, zijn alle instrumenten wel beschikbaar. Het college wordt verzocht om de Bibob-toetsing bij de inkoop van zorgcontracten in de regio Westfriesland, voor zover dit mogelijk is binnen de wettelijke kaders, in te voeren met ingang van de nieuwe contractering (deels per 1 januari 2024 en deels per 1 januari 2025).

  Daarnaast wordt het college opgeroepen om samen met de regionale partners in Westfriesland te werken aan een gezamenlijke aanpak om zorgfraude te bestrijden, onder andere door het delen van best practices en het toepassen van de Wet Bibob, binnen de bestaande samenwerkingsverbanden zoals de netwerkorganisatie (NWO), regionaal toezicht Wmo en de regionale werkgroep beleid Jeugd en Wmo.

  De raad zal op de hoogte worden gehouden van de voortgang en de resultaten van de toepassing van de Wet Bibob in zorgcontracten, alsmede van de regionale samenwerking op het gebied van zorgfraudebestrijding.