Ga naar de inhoud

Veiligheid

Hart voor Medemblik wil:

  • Het vergroten van de veiligheid in onze gemeente is belangrijker dan het uitschrijven van nodeloze parkeerboetes.
  • Zichtbaarheid politie en handhavers vergroten.
  • Meer wijkagenten en het heropenen van politiebureau’s.
  • Gerichte inzet van handhavers, daar waar het overlast het hoogst is, ook buiten kantoortijden.
  • Flexible camera toezicht bij hotspots van overlast.
  • Hard aanpakken van ondermijnende criminaliteit.
  • Aanpakken van verkeershufters wordt weer belangrijk

Het vergroten van de veiligheid in onze gemeente is belangrijker dan het uitschrijven van parkeerboetes. Veiligheid is geen vanzelfsprekendheid meer. Dit komt niet door de wijkagenten die zich dag en nacht inzetten voor onze veiligheid maar door falend beleid.

Zichtbaarheid politie en handhavers vergroten
Voor de gemeente Medemblik (45.000 inwoners) zijn er maar 3 wijkagenten en 1 politiekantoor. Hart voor Medemblik vindt dat het aantal wijkagenten omhoog moet.
Criminaliteit aanpakken kan door te beginnen met een aanpak op het niveau van wijken en onder meer door het heropenen van politiebureaus.
Wijkagenten zijn essentieel voor veiligheid, leefbaarheid en het vroeg signaleren van criminaliteit.

Gerichte inzet van handhavers, daar waar het overlast het hoogst is met het inzetten van patsercontroles en mobiele camera toezicht bij hotspots van overlast.

Verkeersveiligheid

Hart voor Medemblik houdt oog voor de verkeersveiligheid en blijft aandacht vragen voor het aanpakken van snelheidsduivels en verkeersaso’s. Voor inwoners van de gemeente Medemblik moet het makkelijker worden om onveilige verkeerssituaties te melden. Hierdoor wordt in kaart gebracht waar en wanneer asociaal rijgedrag plaatsvindt. Met deze informatie kan de gemeente beter samenwerken met de politie om gerichter te controleren en te handhaven
Het signaal vanuit de gemeente moet duidelijk zijn: Voor snelheidsduivels en verkeersaso’s is in gemeente Medemblik geen plek!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

DOE MEE

De komende maanden werkt Hart voor Medemblik haar verkiezingsprogramma uit.
Wilt u meedenken? Neem dan contact op met ons via dit formulier