Ga naar de inhoud

Verkeersdrukte bij plannen woonunits arbeidsmigranten meegenomen

  WOGNUM – Tijdens de raadsvergadering van 20 juni 2024 heeft de gemeenteraad van Medemblik de motie van Hart voor Medemblik, samen met ChristenUnie en Morgen!, unaniem aangenomen. Deze motie richt zich op het serieus nemen van de verkeerssituaties rondom middelgrote huisvestingslocaties voor buitenlandse werknemers.

  De motie benadrukt het belang van verkeersveiligheid bij de ontwikkeling van huisvestingslocaties die bedoeld zijn voor arbeidsmigranten. De locaties in kwestie zijn de Appelschonkbos aan de Hoornsweg en Zegersweel aan het kruispunt, beide kritieke punten met een hoge verkeersintensiteit.

  Belangrijkste punten uit de motie:

  • Er is een voorstel goedgekeurd voor twee middelgrote huisvestingslocaties, elk met ongeveer 300 bedden.
  • De Appelschonkbos locatie ligt aan de Hoornsweg, een drukke verkeersweg van en naar Wognum
  • De Zegersweel locatie ligt aan een gevaarlijk kruispunt.
  • De gemeenteraad heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan en acht veilige verkeersafwikkeling bij deze projecten noodzakelijk.

  De drie partijen willen:

  1. Bij de uitwerking van de principeverzoeken expliciet aandacht te hebben voor de verkeerssituatie bij de genoemde projecten.
  2. Bij het voorleggen van de voorstellen aan de raad, per locatie, een plan te hebben met betrekking tot verkeersveiligheid en afwikkeling.

  Dieter Venema van Hart voor Medemblik verklaarde: “We zijn blij dat de raad onze bezorgdheid deelt en de veiligheid van onze inwoners vooropstelt bij deze nieuwe ontwikkelingen. Het is belangrijk dat we, bij het creëren van nieuwe huisvestingsmogelijkheden, ook zorgen voor een veilige verkeerssituatie.”

  Hart voor Medemblik zal de verdere ontwikkelingen nauwlettend volgen en bijdragen aan de veilige en verantwoorde groei van onze gemeente.