Ga naar de inhoud

Verkeersoverlast Oostwoud

  Geschreven door fractieondersteuner Niels.

  Ook Oostwouders hebben al jaren last van toegenomen verkeersoverlast. In 50- en 30 kilometerzones wordt structureel te hard gereden. Schades aan geparkeerde auto’s en aan andere particuliere eigendommen, veroorzaakt door anonieme doorrijders, zijn hier geen uitzondering. Zwaar verkeer dat rijdt over de brug op de Heemraad Witweg, zorgt ervoor dat bewoners dagelijks trillend in hun stoel zitten of in hun bed liggen en er mogelijk scheuren in gevels (zijn) ontstaan.

  Het (forensen)verkeer komt hier namelijk rond 04:45 uur al op gang, terwijl er ruim voldoende alternatieven bestaan om op de A7 te geraken. Alleen al in de afgelopen weken is er in de Oostwouderdorpsstraat een geparkeerde auto total loss gereden en is op de Heemraad Witweg een hoogbejaarde inwoner met zijn rollator in een 30 km-zone aangereden. 

  Burgers die hierover contact zoeken met de gemeente hebben de ervaring dat er weinig tot niets met deze klachten gebeurt. Er wordt niet (adequaat) gehandeld, noch gecommuniceerd en zelfs harde afspraken worden niet nagekomen.

  Beslissingen over de lokale verkeerssituatie worden veelal genomen zonder daarover vooraf met bewoners te overleggen. Het gevolg is dat er geld van het toch al krappe budget wordt besteed aan “oplossingen” die dat in de praktijk niet blijken te zijn en die later moeten worden teruggedraaid of aangepast. De bushalte ter plaatse, die duizenden euro’s moet hebben gekost, is daar een voorbeeld van.  

  Hart voor Medemblik vindt dat dit anders moet en heeft de aanpak van dit soort verkeersoverlast direct bij haar oprichting al tot één van haar speerpunten gemaakt. Steun ons tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zodat wij deze problematiek nog duidelijker kunnen agenderen!