Ga naar de inhoud

Voorbeelden: Om dit soort dingen ben ik gestopt

  Door Niels de Waal.

  Het vertrouwen in de politiek is flink afgenomen; ook in die van onze gemeente. Mensen weten niet meer WAT ze kunnen geloven en WIE ze kunnen vertrouwen.  

  Politieke integriteit en politieke transparantie waren daarom voor mij de belangrijkste onderwerpen om als raadslid mee aan de slag te gaan. Ik zeg altijd: “Het grootste en waardevolste dat mensen van zichzelf kunnen geven is hun vertrouwen”. Ik hoor u denken: “maar dan moeten de gekozen mensen er niet halverwege mee stoppen” en daarin moet ik u gelijk geven. Ik vind daarom dat onze kiezers, mijn kiezers, recht hebben op een stukje uitleg. Ik doe dat opnieuw recht door zee en recht voor zijn raap.    

  Soms kom je in een situatie terecht waarin je niet wilt zitten. Dat is hier voor mij aan de orde. Alles wat er zich de afgelopen 2 jaar in de Medemblikker politiek heeft afgespeeld en zich nog steeds afspeelt o.h.g.v. die politieke integriteit en politieke transparantie staat zover bij mij als persoon vandaan dat ik niet langer onderdeel KAN uitmaken van deze gemeenteraad. Dit lijkt een abstract verhaal, maar ik zal hiervan 3 voorbeelden schetsen. Dit zijn geen verhalen, maar feiten(!) waar andere mensen bij aanwezig zijn geweest of die zwart op wit staan.   

  Voorbeeld 1

  In de conceptbegroting van dit college over 2023 viel mij iets op dat nogal vreemd op mij overkwam. Om mezelf goed voor te bereiden op de begrotingsraad besprak ik dit met een gespecialiseerde ambtenaar en daarna met een ex-wethouder financiën. Beiden concludeerden hetzelfde als ik. Tijdens een bijeenkomst in de raadzaal stelde ik daarom een vraag over deze kwestie aan onze eigen wethouder Financiën. Tijdens de borrel na die bijeenkomst sprak de wethouder mij aan met de woorden…en ik citeer: “Begreep je het nou niet of was je net een politiek showtje aan het opvoeren”. Als nieuweling viel ik zowat stijl achterover van verbazing. Ik vroeg mij af hoe hij er in hemelsnaam bijkwam dat ik een politiek showtje aan het opvoeren was. Daarop kwam het antwoord: “Jaaaa, dat is nou eenmaal Hart voor Medemblik, he?” Een collega raadslid was hier getuige van. Later op diezelfde avond werden wij spontaan benaderd door een derde deskundige die mij die vraag aan de wethouder had zien stellen en ons zei dat ik wel degelijk gelijk had. 3 deskundigen deelden dus mijn mening. Hoezo een politiek showtje opvoeren en waarom moet een wethouder zulke dingen buiten de openbaarheid tegen mij zeggen?

  Voorbeeld 2

  Tot blijdschap van veel mensen is op mijn initiatief het zo lang gewenste zebrapad bij basisschool De Koet in Midwoud gerealiseerd. Iedereen blij, maar niet de fractie van onze wethouder Verkeer die daar faliekant op tegen was. Dat mag en is uiteraard geen enkel punt. Wat wel een punt is, is dat de frustratie bij de partij van onze wethouder Verkeer zo groot was dat kort daarna er door een raadslid van die fractie een column werd geschreven in de Andijker waarin op subtiele wijze mijn persoon werd vergeleken met de Haagse politicus Richard de Mos die op dat moment volop in het nieuws stond was omdat er 22 maanden cel tegen hem was geëist wegens deelname aan een criminele organisatie en wegens omkoping en meineed. Dat doet dus een partij die zich de woorden “barmhartigheid” en “verbinding” zo graag toe-eigent en alleen maar omdat er in onze gemeenteraad een democratisch besluit was genomen dat die partij niet beviel.  

  Voorbeeld 3

  Dan het dossier van de HVC-donatie aan Midwoud en Oostwoud. Ik zal daarover nu niet op inhoudelijke details ingaan. Maar na meer dan 300 uur aan eigen onderzoek is het mij volstrekt duidelijk dat koste wat kost de waarheid niet op tafel mag komen. Het doel heiligt de middelen…tot aan het herhaaldelijk geven van inhoudelijk onjuiste, onware antwoorden aan toe door zowel het vorige als het HUIDIGE college; een politieke doodzonde waar je je in Den Haag tot 2 uur ’s nachts voor moet verantwoorden om uiteindelijk te moeten vertrekken, maar dat hier in Medemblik nog steeds wordt gedoogd……en dat terwijl de verantwoordelijke wethouder in de openbare vergadering van 22 december 2022 nota bene expliciet heeft verklaard zijn handen in het vuur te steken voor de antwoorden die hij had gegeven op mijn vragen van augustus van dat jaar.…………………Ik neem u in deze zaak mee naar 1 ervaring die zijn weerga niet kent en waarover ik nog niet breed in de openbaarheid heb gesproken. Dat heb ik 16 maanden niet gedaan, omdat mijn enige doel waarheidsvinding was. Maar nu ik in de media ten onrechte van van alles en nog wat ben beschuldigd, waaronder van een “opzetje om de wethouder te beschadigen”, terwijl

  • ik meermaals de wethouder persoonlijk heb gezegd dat het mij niet om hem te doen is, maar alleen om die waarheidsvinding;
  • op 14 december 2022 – voorafgaand aan de raadsvergadering van 22 december 2022 – ik de fractievoorzitters van alle partijen een e-mail heb gestuurd waarin ik hen allen datzelfde schreef;
  • die e-mail ook nog eens veelvuldig mondeling tijdens diezelfde raadsvergadering ter sprake is gekomen en dus op film staat: https://medemblik.raadsinformatie.nl/vergadering/937140 (vanaf 1 uur 24 minuten en 17 seconden).

  verbreek ik nu gedwongen mijn zwijgen hierover:

  Het is 6 oktober 2022 en ik sta met een aantal collega’s in de kantine een drankje te drinken. We hebben dan net de openbare bespreeknotitie gehad over de ondermaatse beantwoording van raadsvragen waarin ik andermaal aangaf dat de zaak van de HVC-donatie niet deugt. De verantwoordelijke wethouder voegt zich bij dat groepje en zegt dan dat hij mij begrijpt……, dat het helemaal terecht is dat ik in augustus 2022 33 raadsvragen heb gesteld, maar dat er in de zaak van de HVC-donatie: “weinig aan de hand is.” Daarop zeg ik: “Nou dan kun je toch gewoon open en eerlijk antwoord geven op die vragen”? En dan komt het……dan wordt er gezegd – en er zijn hier dus meerdere mensen bij geweest – : “Dat wil ik wel doen, maar dan moet je geen motie van wantrouwen tegen mij indienen….” Laat deze uitspraak eens op u inwerken: “Dat wil ik wel doen, maar dan moet je geen motie van wantrouwen tegen mij indienen………” Mensen thuis….als je nou inhoudelijk niks van deze zaak weet, maar hoort dat een wethouder over een gevoelig dossier buiten de openbaarheid(!!) tegen een raadslid zegt dat hij wel eerlijk antwoord op zijn vragen wil geven, maar dat daarbij aan mij de voorwaarde wordt gesteld dat ik dan geen motie van wantrouwen tegen hem moet indienen…….…….Hoe zou u dit gedrag noemen? Zegt dit niet alles? En gelooft u dan dat er – zoals hij zegt – “weinig aan de hand is” in deze zaak van de HVC-donatie of weet u dan genoeg?  

  Als je de antwoorden ziet op mijn laatste 81 schriftelijke vragen in dit dossier dan is wel duidelijk dat – na voortdurend eerder gedraai – het college in een hoek zit waarvan ze niet meer weet hoe ze zich daar nog uit moet redden. Daarom barst het opnieuw van de nietszeggende antwoorden op die vragen. Het is na 2 jaar volstrekt helder dat er van dit college en van een meerderheid in deze raad geen medewerking is en zal komen bij de volledige waarheidsvinding in de zaak van de HVC-donatie aan Midwoud en Oostwoud. Als mensen nu denken dat door mijn vertrek dit dossier nu wordt gesloten dan help ik hen hierbij uit die droom. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.  

  Overigens stond er laatst in de media – en dat is geen grap – dat er tussen de inboedel van het voormalige weeshuis in Medemblik een doofpot is gevonden. Misschien moet ik daar eens een kijkje gaan nemen.   

  Boek

  Voordat ik als raadslid aantrad, heb ik de op het gemeentehuis gehouden cursus politiek actief in de gemeente gevolgd. Toen ik na die cursus uit handen van de toenmalige burgemeester het certificaat ontving, zei hij in zijn toespraakje dat het hem was opgevallen dat ik tijdens de cursusavonden zoveel had opgeschreven. Dat had hij goed gezien. Ook als raadslid heb ik dat de afgelopen twee jaar voortdurend gedaan. Ik ben daarom goed gedocumenteerd.

  De tekstruimte die ik hier heb is veel te kort om alle bijzondere gebeurtenissen die tot mijn vertrek hebben geleid met u te kunnen delen. Nu heb ik altijd al eens een boek willen schrijven en toen ik tijdens het kerstreces heel toevallig kennis nam van het boek “alles is hier geheim” van Marylies Roos – raadslid bij van Hart voor Bloemendaal – is dat vuurtje opnieuw bij mij aangewakkerd.  

  Tot slot

  Ik was en ben geen typische politicus. Ik ben nog steeds net als u thuis een inwoner die zich slechts wilde inzetten voor de gemeenschap waarin hij nu ruim 25 jaar woont, maar die echt NOOIT had verwacht dit soort taferelen mee te zullen maken. De Medemblikker politiek is in moreel opzicht voor een behoorlijk deel chronisch ziek en er is een politieke meerderheid van artsen nodig om haar weer beter te maken. Helaas is die meerderheid er nu niet.   

  Ik ben trots op hetgeen ik samen met het geweldige team van Hart voor Medemblik heb bereikt. Ik heb er vrienden aan overgehouden. Ik bedank iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen; in het bijzonder onze/mijn kiezers. Ik ben zeer aangenaam verrast door de vele steunbetuigingen en bedankjes die ik kreeg na de eerdere aankondiging van mijn vertrek en na de berichtgeving in de media. Inwoners, mensen binnen het gemeentehuis, politici uit andere gemeenten, bedrijven en organisaties, bedankt daarvoor!    

  Als ik straks door onze dorpen wandel kan ik iedereen recht in de ogen blijven kijken. Voor mij persoonlijk is dat het allerbelangrijkste.