Ga naar de inhoud

Wonen en woningbouw

Hart voor Medemblik wil:

  • Meer woningbouw, ook in de kleine kernen.
  • Geen voorrang voor statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) bij sociale huurwoningen.
  • Dat er meer betaalbare woningen voor starters worden gebouwd. 
  • Dat inwoners uit de regio voorrang krijgen bij het toewijzen van nieuwbouwwoningen
  • De doorstroom bij sociale huurwoningen stimuleren. 
  • Speculatie op de woningmarkt tegengaan.

 

Hart voor Medemblik heeft grote zorgen over het woningtekort. Zo hebben starters op de woningmarkt veel moeite met het vinden van een passende en betaalbare woning. Het is juist zeer belangrijk om starters in de regio te houden, bijvoorbeeld om vergrijzing tegen te gaan en de gemeente bruisend te houden. Een vitaal aanbod van woningen houdt de gemeente levendig.

Naast starters hebben ook ouderen moeite met het vinden van een passende woning. Zij willen het liefst een woning die levensloopbestendig is, zodat zij daarin blijvend kunnen genieten van hun oude dag.

Betaalbaar wonen
Hart voor Medemblik streeft er om bovenstaande redenen naar om meer betaalbare woningen te bouwen. Om projectontwikkelaars aan te trekken is Hart voor Medemblik bereid woningbouwgrond – onder voorwaarden – met korting te verkopen aan woningcorporaties en projectontwikkelaars die hieraan willen bijdragen.

Innovatieve woonvormen
Hart voor Medemblik staat open voor nieuwe woonvormen zoals hofjes met een gemeenschappelijke tuin, tiny houses en zogenaamde “knarrenhofjes”

Het splitsen van woningen moet mogelijk worden gemaakt. Zo kan bijvoorbeeld een grote stolpboerderij worden opgedeeld tot 2 of 4 woningen zodat er meer mensen kunnen worden gehuisvest.

DOE MEE

De komende maanden werkt Hart voor Medemblik haar verkiezingsprogramma uit. Wilt u mee denken? Neem dan contact op met ons via dit formulier 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email