Wonen en woningbouw

Hart voor Medemblik wil:

  • Meer woningbouw, ook in de kleine kernen.
  • Geen voorrang van de statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) bij sociale huurwoningen.
  • Bouwen van betaalbare woningen voor starters. 
  • Voorrang bij nieuwbouwwoningen voor inwoners uit de regio.
  • Doorstroom bij sociale huurwoningen stimuleren. 
  • Speculatie op de woningmarkt tegengaan.
 

Hart voor Medemblik heeft grote zorgen over het woningtekort. Vooral omdat een vitaal aanbod van woningen de gemeente levendig houdt. Zo hebben starters op de woningmarkt veel moeite met het vinden van een passende en betaalbare woning. En dat terwijl het enorm belangrijk is om starters in de regio te houden, bijvoorbeeld om vergrijzing tegen te gaan en de gemeente bruisend te houden.

Naast starters hebben ook ouderen moeite met het vinden van een passende woning. Zij willen het liefst een woning die levensloopbestendig is, zodat zij daarin kunnen genieten van hun oude dag.

Betaalbaar wonen
Om die reden streeft Hart voor Medemblik ernaar om meer betaalbare woningen te bouwen. Om projectontwikkelaars aan te trekken is Hart voor Medemblik bereid woningbouwgrond – onder voorwaarden – met korting te verkopen aan woningcorporaties en projectontwikkelaars die hieraan willen bijdragen.

Innovatieve woonvormen
Hart voor Medemblik staat ook welwillend tegenover innovatieve woonvormen zoals hofjes met een gemeenschappelijke tuin of tiny houses.

Het splitsen van woningen moet mogelijk gemaakt worden. Zo kan bijvoorbeeld een grote stolpboerderij worden opgedeeld tot 2 of 4 woningen zodat er meer mensen kunnen worden gehuisvest.

DOE MEE

De komende maanden werkt Hart voor Medemblik haar verkiezingsprogramma uit. Wilt u mee denken? Neem dan contact op met ons via dit formulier 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email