Ga naar de inhoud

1. Hart voor de inwoners

Hart voor Medemblik wil terug naar de situatie waarin de gemeente er is voor de inwoners in plaats van andersom. Te vaak verschuilt de gemeentepolitiek zich achter rapporten, beleidsnota’s en wensen van bestuurders om zo beslissingen, waar weinig draagvlak voor is, toch door te zetten. Wat er in het gemeentehuis gebeurt wordt nog wel eens belangrijker gevonden dan wat er daadwerkelijk onder inwoners leeft. Daar wil Hart voor Medemblik verandering in brengen.
Nog te vaak worden er bijvoorbeeld impactvolle aanpassingen in onze wijken en straten aangebracht zonder dat daarover ruggenspraak met bewoners is gehouden. Die werkwijze beïnvloedt op negatieve wijze het vertrouwen in de politiek. Tijdig en constructief contact met bewoners voorkomt deze problemen.

Voor en met u!
Wij voeren politiek voor en met de inwoners, in plaats van over de inwoners. Inwoners weten veelal zelf heel goed wat nodig is om hun buurt leefbaar, veilig en aantrekkelijk te houden. Zij willen meedenken en meepraten over problemen en oplossingen die van invloed zijn op hun dagelijkse leefomgeving. Voor ons is directe inspraak in uw omgeving daarom een must; niet achteraf, maar vooraf! Hart voor Medemblik wil de bewoners dus sneller en beter informeren en actief betrekken bij belangrijke wijzigingen.

Hart voor Medemblik wil daarvoor gebruik maken van enquêtes en referenda op dorpsniveau, zodat u zich kan uitspreken over zaken die in uw wijk of dorp spelen. (Digitale) meningspeilingen zouden wat ons betreft dan ook vaker gehouden moeten worden.

Hart voor Medemblik vindt:

 1. Dat het mogelijk moet zijn om lokale referenda te organiseren;
 2. Dat het tijd wordt voor een gekozen burgemeester en dat inwoners in aanloop naar die keuze transparant over het gehele proces worden geïnformeerd;
 3. Het belangrijk dat elke inwoner de ruimte krijgt om zijn of haar verhaal te doen richting de politiek. Daarom pleiten wij voor een verruiming van de spreektijd voor elke inspreker tijdens raads- en commissievergaderingen;
 4. Dat WOB-verzoeken eenvoudiger en via DigiD ingediend zouden moeten kunnen worden;
 5. Dat de gemeente de stads- en dorpsraden proactief zouden moeten betrekken rond besluitvormingen die betrekking hebben op zaken in diezelfde stad en/of in datzelfde dorp. Zij spreken immers voor en namens de inwoners. Hun mening moet daarom serieus genomen worden;
 6. Dat dorpsraden en stadsraden hun zeer belangrijke brugfunctie tussen de inwoners en de gemeentepolitiek beter en zuiverder kunnen vervullen indien de bestuurders daarvan geen politieke functies bekleden;
 7. Dat in onze gemeente de inwoners en ondernemers weer centraal moeten staan;
 8. Dat inwoners proactief betrokken moeten worden bij de realisatie van gemeentelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld wegen, dorpshuizen en (sport) accommodaties;
 9. Dat overheden in hun uitingen meer rekening moeten houden met laaggeletterdheid en digibetisme;
 10. Dat burgemeester en wethouders regelmatig een online (bijv. via Facebook) of offline “live-sessie” zouden moeten organiseren, waardoor inwoners gemakkelijk en laagdrempelig in contact kunnen komen met haar bestuurders over alledaagse onderwerpen;
 11. Dat de gemeente impactvolle, aangenomen voorstellen ook toelicht via sociale media;
 12. Dat de Nederlandse vlag, de West-Friese vlag en de dorpswapens in onze raadszaal niet zouden misstaan.

Vragen?

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp