Ga naar de inhoud

8. Hart voor de dieren

Hart voor Medemblik heeft een groot hart voor onze dieren. We ondersteunen de dierenambulances die dagelijks in onze gemeente uitrijden om dieren in nood te helpen. Dierenmishandeling zou hard moeten worden aangepakt. 

 

Een natuurlijke balans tussen mens en dier is van belang. Tegelijkertijd moeten mensen zorgvuldig met hun dieren omgaan. Dieren moeten de ruimte krijgen om te leven en moeten goed verzorgd worden. We reiken jaarlijks de Hart voor Dieren Award uit aan iemand die zich dag en nacht met hart en ziel inzet voor dierenwelzijn. 

 

Kwetsbare dieren en dieren in nood vangen we op in de dierenopvang. De dierenopvangcentra kunnen rekenen op financiële steun van de gemeente. 

 

Wij houden van honden. Door Hart voor Medemblik wordt de hondenbelasting afgeschaft en worden er meer losloopgebieden aangewezen met aantrekkelijke speelplekken en hondenstrandjes. Tegelijkertijd zijn wij voor een schone openbare ruimte. Iedere hondenbezitter ruimt “eigen” hondenpoep op; zo niet, dan volgt een boete. Een goede hondeigenaar zorgt ervoor dat andere mensen geen last hebben van zijn of haar hond! 

 

Er worden betere afspraken gemaakt met buurgemeenten voor een efficiënte en regionale samenwerking op het gebied van dierenopvang. Imkers worden in de gemeente Medemblik door ons ondersteund; dit om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de bijenpopulatie. 

 

Flora en fauna moeten de kans krijgen om in onze gemeente tot hun recht te komen. Wij maken ons zorgen over onze waterkwaliteit. Dit komt door bijvoorbeeld de lozing van chemicaliën door datacenters. De gemeente moet met het Hoogheemraadschap om de tafel om dit te verbeteren en de situatie voortdurend in de gaten te houden. 

Hart voor Medemblik wil:

 1. Een levenslang verbod op het houden van (huis)dieren na dierenmishandeling;
 2. Het groenonderhoud naar een kwalitatief hoger niveau brengen;
 3. de hondenbelasting direct afschaffen;
 4. Dat bewonersgroepen de mogelijkheid krijgen om eventueel zelf het groenonderhoud in hun wijk te doen. Nieuwe democratie betekent ook meer aandacht voor initiatieven van onze inwoners;
 5. Nieuwe en grote bomen planten en het kappen van bomen alleen toestaan als het echt niet anders kan;
 6. Dierenopvangcentra die in grote nood zitten ondersteunen vanuit de gemeente;
 7. Dat de gemeente met het Hoogheemraadschap (blijvend) om de tafel gaat om te spreken over de waterkwaliteit in onze gemeente;
 8. De oprichting van een huisdieren-ziekenfonds om mensen met een laag inkomen hun huisdieren de noodzakelijke medische behandelingen te kunnen geven;
 9. Dat er betere afspraken worden gemaakt met buurgemeenten voor een efficiënte en regionale samenwerking op het gebied van dierenopvang. Ook willen wij de dierenambulances ondersteunen waar dit kan;
 10. Dat imkers in de gemeente Medemblik worden ondersteund; dit om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de bijenpopulatie;
 11. Aandacht vragen voor het realiseren van beschutte plekken op weilanden, zodat dieren altijd schaduw hebben;
 12. Jaarlijks de Hart voor Dieren Award uitreiken aan iemand die zich dag en nacht met hart en ziel inzet voor dierenwelzijn.

Vragen?

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp