Ga naar de inhoud

5. Hart voor een thuis

Hart voor Medemblik heeft grote zorgen over het woningtekort. Starters hebben veel moeite met het vinden van een passende en betaalbare woning, terwijl het juist zeer belangrijk is om onze starters in onze gemeente te behouden. Dit voorkomt vergrijzing en houdt onze gemeente bruisend en levendig.

Inwoners uit de eigen woonplaats moeten zoveel mogelijk voorrang krijgen bij de toewijzing van nieuwbouw koop- en huurwoningen. Veel koopwoningen worden nu gekocht door mensen uit andere gebieden die vaak meer geld te besteden hebben. Een groot gedeelte van deze mensen komt uit de metropoolregio Amsterdam. Dit moet worden teruggedrongen.

Zo horen wij van bewoners in Onderdijk en andere kleine dorpen dat ook daar grote behoefte is aan woningen voor starters en jonge gezinnen. Jongeren uit Onderdijk kunnen daar op dit moment geen huis meer vinden en moeten noodgedwongen West-Friesland verlaten of langer thuis blijven wonen. Hart voor Medemblik vindt dat de gemeente ook naar dorpen moet kijken als het gaat om de behoefte aan nieuwbouwwoningen. In dit verband kunnen bijvoorbeeld ook Hauwert, Midwoud en Twisk worden genoemd. Kortom: meer woningbouw, ook in de kleine dorpen.

Niet alleen starters maar ook ouderen hebben moeite met het vinden van een passende woning. Zij willen het liefst een woning die levensloopbestendig is, zodat zij blijvend kunnen genieten van hun oude dag in een fijne woning en in hun vertrouwde omgeving.

Hart voor Medemblik staat open voor nieuwe woonvormen zoals hofjes met een gemeenschappelijke tuin, tiny houses en zogenaamde “knarrenhofjes”. Ook het splitsen van woningen moet mogelijk worden gemaakt. Zo kan bijvoorbeeld een grote boerderij worden opgedeeld tot 2 of 4 woningen, zodat er meer mensen kunnen worden gehuisvest.

Hart voor Medemblik wil:

 1. Meer woningbouw, ook in de kleine dorpen;
 2. Voorrang voor inwoners uit de eigen woonplaats / gemeente bij de toewijzing van nieuwe huur- en koopwoningen;
 3. Speculatie op de woningmarkt tegengaan. Zelfbewoningsplicht van tenminste 3 jaar bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. We bouwen woningen voor eigen inwoners die willen wonen en niet voor beleggers en huisjesmelkers;
 4. Levensloopbestendige (senioren)woningen bouwen in alle dorpen;
 5. Vooraf onderzoek naar de extra verkeersbewegingen die de bouw van nieuwe woningen / wijken met zich meebrengt;
 6. Geen voorrang voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) bij de toewijzing van sociale huurwoningen;
 7. Dat er betaalbare woningen voor starters worden gebouwd;
 8. Onderzoek laten verrichten naar de bouw van zogenaamde “knarrenhofjes” in kleinere dorpen, zodat ouderen in plezierige omstandigheden in hun eigen dorp kunnen blijven wonen;
 9. De doorstroom bij sociale huurwoningen stimuleren;
 10. Standaard glasvezel aanbrengen in nieuwe woonwijken;
 11. “Woningnood nu, oplossingen nu!”, zoals containerwoningen, prefab- woningen, tiny houses of het als woonruimte geschikt maken van leegstaande kantoorpanden;
 12. Dat mantelzorgwoningen vergunningsvrij blijven.

Vragen?

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Email
  WhatsApp