Ga naar de inhoud

Onveilige verkeerssituaties bij u in het dorp? Kom in spreken in de gemeenteraad!

  Inwoners van Medemblik krijgen binnenkort de kans om hun mening te geven over het verkeersplan van de gemeente. Tijdens de raadscommissie op donderdag 12 januari 2023 kunnen zij inspreken over dit plan, waarbij alle onveilige verkeerssituaties worden besproken. U kunt de locaties hier vinden.

  Wie wil inspreken, kan zich aanmelden bij de griffie via griffie@medemblik.nl. Op 26 januari is er vervolgens een raadsvergadering waarbij het verkeersplan wordt besproken en besloten.

  Het is belangrijk dat inwoners hun stem laten horen tijdens de raadscommissie en hun zorgen en ideeën delen over hoe we de verkeersveiligheid in onze gemeente kunnen verbeteren. “Heeft u op- of aanmerkingen over bepaalde verkeerssituaties?

  Dan is op 12 januari het moment om u daarover uit te spreken.” aldus Hart voor Medemblik raadslid Rick Mensink.

  De verkeersveiligheid in Medemblik staat hoog op de agenda bij Hart voor Medemblik.
  Hart voor Medemblik houdt oog voor de verkeersveiligheid en blijft aandacht vragen voor het aanpakken van snelheidsduivels en verkeersaso’s. Ons standpunt over verkeersveiligheid kunt u lezen op: https://hartvoormedemblik.nl/hart-voor-een-betere-bereikbaarheid-en-verkeersaanpak/.

  Mocht u nog vragen hebben over het inspreken of het verkeersplan in het algemeen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen graag verder.