Hart voor Medemblik: betrokken, kritisch en eerlijk

Lees alle standpunten over inwoners en directe democratie via:

Hart voor alle inwoners

Hart voor Medemblik wil:

 1. Dat het mogelijk moet zijn om lokale referenda te organiseren;
 2. Dat het tijd wordt voor een gekozen burgemeester en dat inwoners in aanloop naar die keuze transparant over het gehele proces worden geïnformeerd;
 3. Het belangrijk dat elke inwoner de ruimte krijgt om zijn of haar verhaal te doen richting de politiek. Daarom pleiten wij voor een verruiming van de spreektijd voor elke inspreker tijdens raads- en commissievergaderingen;
 4. Dat WOB-verzoeken eenvoudiger en via DigiD ingediend zouden moeten kunnen worden;
 5. Dat de gemeente de stads- en dorpsraden proactief zouden moeten betrekken rond besluitvormingen die betrekking hebben op zaken in diezelfde stad en/of in datzelfde dorp. Zij spreken immers voor en namens de inwoners. Hun mening moet daarom serieus genomen worden;
 6. Dat dorpsraden en stadsraden hun zeer belangrijke brugfunctie tussen de inwoners en de gemeentepolitiek beter en zuiverder kunnen vervullen indien de bestuurders daarvan geen politieke functies bekleden.

Lees alle standpunten over inwoners en directe democratie via:

Lees alle standpunten over een nuchter en realistisch klimaatbeleid via:

Hart voor een realistisch klimaatbeleid

Hart voor Medemblik wil:

 1. Geen zonnepanelen op kostbare grond en geen (4800 voetbalvelden!) groot zonnepark in het IJsselmeer. 
 2. Geen (mega)windturbines in de gemeente Medemblik; ook niet aan onze gemeentegrenzen.
 3. De energierekening voor inwoners en bedrijven verminderen door zonnepanelen op daken en door isolatie van woningen te stimuleren.
 4. Stoppen met het huidige klimaatakkoord, omdat het niet transparant is en niet-democratisch tot stand is gekomen. Veel partijen – waaronder de voorstanders van kernenergie – waren bij voorbaat al uitgesloten.                                               
 5. Dat klimaatplannen altijd moeten kunnen rekenen op draagvlak van onze inwoners. 
 6. Geen stijging van de woonlasten voor laag- en middeninkomens door onrealistische klimaatambities; 
 7. Aardgas blijven gebruiken totdat er betere en goedkopere alternatieven zijn.

Lees alle standpunten over een nuchter en realistisch klimaatbeleid via:

Lees alle standpunten over de lokale economie en ondernemers via:

Hart voor een sterke lokale economie

Hart voor Medemblik wil:

 1. Een duidelijker en zichtbaarder ondernemersloket: één aanspreekpunt voor alle ondernemerszaken, zowel online als offline;
 2. Lokaal aanbesteden bij gemeentelijke projecten verder stimuleren. Bij een gelijk aanbod verdient de lokale ondernemer altijd de voorkeur; Een intensievere samenwerking tussen het MKB en de politiek. Een structureel periodiek overleg tussen wethouder(s) en ondernemers kan hierbij als basis fungeren;
 3. Jonge ondernemers die het aandurven om voor zichzelf te beginnen en op een innovatieve wijze zich proberen te ontwikkelen verdienen de ruimte om dat in onze gemeente te doen. Dit zorgt voor een beter economisch klimaat en op den duur voor een grotere werkgelegenheid en meer inkomsten voor inwoners en gemeente;
 4. De zogenaamde “Startersversneller” aanbieden, waarmee beginnende ondernemers een voucher ter waarde van €1000,- kunnen ontvangen voor coaching en opleiding. Dit kan uit het ondernemersfonds worden gefinancierd;
 5. Een nieuwe uitvalsweg voor het WFO-terrein met een directe aansluiting op de N307 om de bereikbaarheid te verbeteren.

Lees alle standpunten over de lokale economie en ondernemers via:

Lees alle standpunten over veiligheid via:

Hart voor een veiligere gemeente

Hart voor Medemblik wil:

 1. Dat de wijkagent weer zichtbaar in de wijk wordt; minder op kantoor bezig met de papieren rompslomp en meer op straat om inwoners te helpen.
 2. Het aanpakken van verkeershufters in onze gemeente weer belangrijk maken; De gerichte inzet van handhavers, daar waar de overlast het grootst is. Ook buiten kantoortijden.
 3. Dat bij herhaaldelijke overlast, veroorzaakt door minderjarigen, ouders zo snel mogelijk worden gewezen op hun verantwoordelijkheden.
 4. Meer wijkagenten en de heropening van een volwaardig politiebureau. Dit verhoogt de bereikbaarheid en daarmee de aangiftebereidheid; Het mogelijk maken dat op plekken waar sprake is van veel (verkeers)overlast mobiel cameratoezicht wordt toegepast.
 5. Dat het vergroten van de veiligheid in onze gemeente belangrijker is dan het uitschrijven van parkeerboetes.

Lees alle standpunten over veiligheid via:

Lees alle standpunten over bouwen en wonen via:

Hart voor een thuis voor jong en oud

Hart voor Medemblik wil:

 1. Meer woningbouw, ook in de kleine dorpen.
 2. Voorrang voor inwoners uit de eigen woonplaats / gemeente bij de toewijzing van nieuwe huur- en koopwoningen.
 3. Speculatie op de woningmarkt tegengaan. Zelfbewoningsplicht van tenminste 3 jaar bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. Wij bouwen woningen voor eigen inwoners die willen wonen en niet voor beleggers en huisjesmelkers.
 4. Levensloopbestendige (senioren)woningen bouwen in alle dorpen.
 5. Geen voorrang voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) bij de toewijzing van sociale huurwoningen.
 6. Vooraf onderzoek naar de extra verkeersbewegingen die de bouw van nieuwe woningen / wijken met zich meebrengen.

Lees alle standpunten over bouwen en wonen via:

Hart voor een eerlijk afvalbeleid

Vorig jaar werd de belasting op AFVAL verhoogd. En dit jaar betaalt u per afvalzak of per aanbieden van de grijze afvalbak. Hart voor Medemblik was hier TEGEN.

Wat is dat nou eigenlijk, recycle-tarief? Inwoners moeten straks gaan betalen per keer dat zij de zwarte bak aan de weg zetten of per afvalzak die zij weggooien. Het kan zijn dat mensen hierdoor goedkoper uit zijn. Maar uit ervaringen, in bijvoorbeeld Arnhem, blijkt dat inwoners vaak meer kwijt zijn, dat er meer overlast is van dumpingen of dat het recyclebare afval vervuild raakt waardoor er alsnog nagescheiden moet worden. Extra kosten die HVC in rekening brengt bij de gemeente. 

 

Hart voor Medemblik wil:

 1. Geen recycle-tarief!
 2. Een vasttarief, geen verrassingen achteraf.
 3. Nascheiden van het afval. Machinaal het afval scheiden zorgt er voor dat het scheiden van afval efficiënter en goedkoper wordt. Meer recyclen voor lagere kosten!

Hart voor Medemblik kieslijst

NR. Naam Plaats
1. Tjeu Berlijn Medemblik
2. Mark Hoogewerf Andijk
3. Niels de Waal Oostwoud
4. Rick Mensink Opperdoes
5. Linda van Eekelen Medemblik
6. Dieter Venema Wervershoof
7. Leon Arends Andijk
8. Anja Wit Medemblik
9. Hans Verschoor Medemblik
10. Ronald Lourens Zwaagdijk-West
11. Michiel Otter Hauwert
12. Frieda Ruiter Lambertschaag
13. Marinka Borst Andijk
14. Corine Kramer Onderdijk
15. Bas Vertelman Wervershoof
16. Daimy Hendricks Medemblik
NR. Naam Plaats
17.  Tim Rijkes Medemblik
18.  Judith Berkhout  Andijk
19.  Nico Ursem  Zwaagdijk-Oost
20.  Thom Meendering  Nibbixwoud
21.  Ivo Mantel  Hoogkarspel
22.  Richard Adelaar  Andijk
23. Jan Jaap Wijbenga  Medemblik
24. Cees Bride Medemblik
25. Barney Willemse Medemblik
26. Nico Tiben Onderdijk
27. Pengfei Lin Medemblik
28. Chiel de Ruiter Medemblik
29. Arjen Braaksma Medemblik
30. Ben Hoogewerf Wervershoof
31. Fred Berlijn Medemblik
32. Herman Tiben Medemblik
NR. Naam Plaats
1. Tjeu Berlijn Medemblik
2. Mark Hoogewerf Andijk
3. Niels de Waal Oostwoud
4. Rick Mensink Opperdoes
5. Linda van Eekelen Medemblik
6. Dieter Venema Wervershoof
7. Leon Arends Andijk
8. Anja Wit Medemblik
9. Hans Verschoor Medemblik
10. Ronald Lourens Zwaagdijk-West
11. Michiel Otter Hauwert
12. Frieda Ruiter Lambertschaag
13. Marinka Borst Andijk
14. Corine Kramer Onderdijk
15. Bas Vertelman Wervershoof
16. Daimy Hendricks Medemblik
17. Tim Rijkes Medemblik
18. Judith Berkhout Andijk
19. Nico Ursem Zwaagdijk-Oost
20. Thom Meendering Nibbixwoud
21. Ivo Mantel Hoogkarspel
22. Richard Adelaar Andijk
23. Jan Jaap Wijbenga Medemblik
24. Cees Brijde Medemblik
25. Barney Willemse Medemblik
26. Nico Tiben Onderdijk
27. Pengfei Lin Medemblik
28. Chiel de Ruiter Medemblik
29. Arjen Braaksma Medemblik
30. Ben Hoogewerf Wervershoof
31. Fred Berlijn Medemblik
32. Herman Tiben Medemblik

Nieuws

Hart voor Medemblik

Hart voor Medemblik is een lokale partij in gemeente Medemblik. Inwoners en ondernemers uit alle dorpen weten ons te vinden. Iedere dag maken wij de gemeente een beetje mooier, beter en veiliger. Wij dienen het lokale belang en zetten ons in voor grote en kleine thema’s. 

Hart voor Medemblik is een partij die het hele jaar door betrokken, kritisch en eerlijk is. Hierbij leggen wij ons oor te luisteren in alle dorpen en wijken van onze gemeente. Proactief en hulpvaardig blijven wij de signalen vanuit onze lokale samenleving oppakken. Ook na de verkiezingen kunt u op ons blijven rekenen, want bij ons geldt “afspraak is afspraak!” 

De rol van aanjager ligt ons goed. Hart voor Medemblik is van mening dat bij actieve politiek het “opschudden” van zaken erbij hoort. Geen vraagstuk is ons te klein. Kleine zaken die relatief snel kunnen worden opgelost zouden wat ons betreft niet lang moeten blijven liggen, maar direct worden opgepakt. In de gemeenteraad zoeken wij de samenwerking en stellen wij ons constructief op. We doen dit met behoud van onze kritische blik en onze uitgesproken mening.  

Meer weten? Stel uw vraag

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp