Onze visie:

Hart voor Medemblik

Onze visie is ombudspolitiek! Het betekent dat wij op de straat of in de buurt staan om te luisteren naar wat er beter kan. Hart voor Medemblik wil dat de gemeente weer draait om de inwoners en ondernemers.

Geen doorgeslagen klimaatambities maar een nuchter en realistisch klimaatbeleid. (Verkeers)veiligheid weer een prioriteit door onveilige verkeerssituaties aan te passen en het aanpakken van verkeershufters.

Hart voor Medemblik wil gestaag met de leden gaan uitbouwen en verder professionaliseren tot een realistische volkspartij. Daar gaan wij voor. Doe mee met ons en wordt lid.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
 • Aardgas blijven gebruiken totdat er goedkopere alternatieven zijn.
 • Geen zonnepanelen op weilanden en het IJsselmeer maar eerst op daken.
 • Inzetten op innovatieve ontwikkelingen.
 • Geen doorgeslagen klimaatambities.
 • Inwoners betrekken bij aanpassingen van de verkeerssituaties.
 • Parkeren in stads- en dorpscentra moet eenvoudig en gratis blijven.
 • Meer parkeerplaatsen voor mensen met een handicap bij winkelgebieden en openbare voorzieningen.
 • Medemblik moet een gemeente worden waar ondernemers en inwoners weer centraal staan.
 • Samenwerken met lokale (top)ondernemers uit het MKB.
 • Terugdringen van de regeldruk en het beperken van lokale lasten.
 • Inwoners betrekken bij projecten zoals gemeentelijke voorzieningen en wegen.
 • Inwoners en ondernemers weer centraal.
 • Oplossingen waar zowel de inwoners als de gemeente tevreden over zijn.
 • Meer woningbouw, ook in de kleine kernen.
 • Geen voorrang van de statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) bij sociale huurwoningen.
 • Huizen bouwen voor de eigen inwoners
 • Het vergroten van de veiligheid in onze stad is belangrijker dan het uitschrijven van nodeloze boetes.
 • Zichtbaarheid politie en handhavers verhogen.
 • Gerichte inzet van handhavers, daar waar de overlast het hoogst is.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
 • Stimuleren van de lokale sport. Zonder breedtesport is er geen topsport.
 • Meer topsport evenementen in onze gemeente.
 • Meer bewegingstoestellen voor jong en oud
 • Cultuur is het visitekaartje van de gemeente 
 • Een bruisende gemeente met een ruim aanbod van cultuur. 
 • De gemeente subsidieert niets wat de markt ook kan oppakken.
 • Volwaardig onderwijs.
 • Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs voor goede stageplekken.
 • Maatschappelijke stages stimuleren.
 
 • Levenslang verbod op het houden van (huis)dieren na dierenmishandeling.
 • Hondenspeeltuinen realiseren door de gemeente.
 
 • Meer maatwerk, aandacht en warmte in de zorg: de menselijke maat.
 • Het verdrijven van eenzaamheid.
 • Goede jeugdzorg: een recht voor ieder kind
 • Zorgaanbod en vraag iedere twee jaar evalueren.
 • Rechtstreeks door inwoners gekozen burgemeester.
 • Aanmoedigen en verder doorvoeren van digitale meningspeilingen en referenda.
 •  
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
De komende maanden werkt Hart voor Medemblik aan haar verkiezingsprogramma. Wilt u meedenken? Neem dan contact op met ons