Onze visie:

Hart voor Medemblik kiest voor gezond verstand

Wij kiezen altijd vanuit gezond verstand en stellen daarbij één kernvraag aan onszelf: 

Wat is het beste voor onze inwoners? 

In plaats van ons te laten leiden door partijpolitiek of geharnaste ideologie. Hart voor Medemblik staat het liefst zelf in de straat of buurt om te luisteren naar wat er beter kan. 
Alle standpunten toetsen we aan onze kernvraag.

De komende maanden werkt Hart voor Medemblik haar verkiezingsprogramma uit.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Meedenken?

Op dit moment zijn wij hard op zoek naar enthousiaste inwoners uit de hele gemeente die graag samen met Hart voor Medemblik het stads- of dorpsteam willen gaan vormen. Word zo actief als u zelf wilt. Meer informatie 

Waar staan wij voor?

 • Aardgas blijven gebruiken totdat er goedkopere alternatieven zijn.
 • Geen zonnepanelen op weilanden en het IJsselmeer maar eerst op daken.
 • Inzetten op innovatieve ontwikkelingen.
 • Geen doorgeslagen klimaatambities.
 • Inwoners betrekken bij aanpassingen van de verkeerssituaties.
 • Parkeren in stads- en dorpscentra moet eenvoudig en gratis blijven.
 • Meer parkeerplaatsen voor mensen met een handicap bij winkelgebieden en openbare voorzieningen.
 • Medemblik moet een gemeente worden waar ondernemers en inwoners weer centraal staan.
 • Samenwerken met lokale (top)ondernemers uit het MKB.
 • Terugdringen van de regeldruk en het beperken van lokale lasten.
 • Inwoners betrekken bij projecten zoals gemeentelijke voorzieningen en wegen.
 • Inwoners en ondernemers weer centraal.
 • Oplossingsgerichte oplossingen waar zowel de inwoners als de gemeente tevreden over zijn.
 • Meer woningbouw, ook in de kleine kernen.
 • Geen voorrang van de statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) bij sociale huurwoningen.
 • Bij huisvesting voorrang geven aan mensen een economische of maatschappelijke binding met de regio.
 • Het vergroten van de veiligheid in onze stad is belangrijker dan het uitschrijven van nodeloze boetes.
 • Zichtbaarheid politie en handhavers verhogen.
 • Gerichte inzet van handhavers, daar waar de overlast het hoogst is.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
 • Stimuleren van de lokale sport. Zonder breedtesport is er geen topsport.
 • Meer topsport evenementen in onze gemeente.
 • Meer bewegingstoestellen voor jong en oud
 • Cultuur is het visitekaartje van de gemeente 
 • Een bruisende gemeente met een ruim aanbod van cultuur. 
 • De gemeente subsidieert niets wat de markt ook kan oppakken.
 • Volwaardig onderwijs.
 • Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs voor goede stageplekken.
 • Maatschappelijke stages stimuleren.
 
 • Levenslang verbod op het houden van (huis)dieren na dierenmishandeling.
 • Hondenspeeltuinen realiseren door de gemeente.
 
 • Meer maatwerk, aandacht en warmte in de zorg: de menselijke maat.
 • Het verdrijven van eenzaamheid.
 • Goede jeugdzorg: een recht voor ieder kind
 • Zorgaanbod en vraag iedere twee jaar evalueren.
 • Rechtstreeks door inwoners gekozen burgemeester.
 • Aanmoedigen en verder doorvoeren van digitale meningspeilingen en referenda.
 •  
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
De komende maanden werkt Hart voor Medemblik aan haar verkiezingsprogramma. Wilt u meedenken? Neem dan contact op met ons