Duurzaamheid

Hart voor Medemblik wil:
• Geen stijging van de woonlasten voor laag- en middeninkomens door de klimaatambities.
• Aardgas blijven gebruiken totdat er goedkopere alternatieven zijn.
• Geen zonnepanelen op kostbare grond en in het IJsselmeer.
• Geen (mega)windmolens in de gemeente Medemblik.
• Inzetten op innovatieve ontwikkelingen.
• Het isoleren van de (slechtste) woningen.
• Geen bossen kappen voor biomassacentrales.

Hart voor Medemblik ziet in duurzaamheid kansen voor een nog mooier gemeente Medemblik. Dat kan met aardgas en met zon op daken en langs geluidsschermen. 
Schoner, veiliger en haalbaarder. Het is belangrijk dat vooral de lage- en middeninkomens niet geconfronteerd worden met stijgende woonlasten.

Aardgasvrij
Hart voor Medemblik zegt nee tegen de doorgeslagen en onnodige klimaatambities van de overheid. Wij zijn er tegen om woonwijken te dwingen om van het aardgas af te gaan. Dit beleid (Medemblik aardgasvrij) heeft de potentie om de huiseigenaren en huurders van gemeente Medemblik financieel te schaden. 

Het Planbureau voor de Leefomgeving stelde recent vast dat de route naar aardgasvrije woningen financieel onverantwoord is en mogelijk ook zinloos omdat de CO2 uitstoot van huizen slechts 7 á 8% van de totale CO2-uitstoot is. 
Dus dat kan slimmer, beter en goedkoper.

De ambitie van het gemeentebestuur om gemeente Medemblik in 2040 klimaatneutraal en aardgas vrij te krijgen is voor ons geen doel op zich. Wij geloven in financieel positieve plannen zoals het isoleren van huizen.

Energiebesparende maatregelen, zoals het isoleren van huizen, zijn op korte termijn vele malen effectiever en goedkoper dan huizen ombouwen naar aardgasvrije woningen. 
Stop met het verbouwen van wijken naar aardgasvrij en stop de geldverspilling!


RES
De regionale energiestrategie (RES) is een proces voor de komende tientallen jaren. Bepaalde innovatieve ontwikkelingen, zoals kernenergie, thorium, waterkracht en waterstof worden nu te snel aan de kant gezet. De RES houdt te veel vast aan zonnepanelen en windmolens zonder te kijken naar andere mogelijkheden.

Hart voor Medemblik gelooft in maatregelen die een positieve financiële invloed hebben op onze inwoners en bedrijven.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

DOE MEE

De komende maanden werkt Hart voor Medemblik haar verkiezingsprogramma uit.
Wilt u meedenken? Neem dan contact op met ons via dit formulier