Ga naar de inhoud

14. Hart voor de dorpen

Hart voor Medemblik heeft een warm hart voor de hele gemeente en haar inwoners. U kent Hart voor Medemblik als een partij die het hele jaar door betrokken en kritisch is. Wij leggen ons oor te luisteren in alle dorpen en wijken van onze gemeente. Proactief en hulpvaardig blijven wij de signalen vanuit onze lokale samenleving oppakken. U kunt op ons blijven rekenen want bij ons geldt “afspraak is afspraak!”

Wij zijn groot voorstander van inspraak door inwoners. Zij weten immers het beste wat er moet gebeuren in hun dorp, wijk of stad. De afgelopen jaren hebben dorpsraden samen met de inwoners een kernvisie gemaakt. Helaas zijn deze visies onder in de la van de gemeente beland. Zonde van de tijd en respectloos richting de dorpsraden die hierin veel tijd hebben gestopt. Wij vinden dat de gemeente zo snel mogelijk in overleg moet met de dorpsraden om de punten uit de kernvisies op te pakken.

Per dorp hebben wij samen met de inwoners, ondernemers en verenigingen een aantal punten die wij de komende vier jaar willen realiseren.

Abbekerk en Lambertschaag

 1. Vernieuwbouw van het dorpshuis zoals is afgesproken met de inwoners.
 2. Lintbebouwing, met veel mooie en oude stolpen en huizen, moet voor de toekomst bewaard blijven.
 3. Toegankelijkheid van de voetpaden verbeteren.
 4. Meer uitgaansvoorzieningen en voorzieningen voor jongeren.

Andijk

 1. Woningbouw voor starters en senioren.
 2. Behoud van het IJsselmeer, geen drijvende zonnepanelen of windturbines.
 3. Voetpad bij de Dijkweg en fietspad bij Gedeputeerde Laanweg verbeteren.
 4. Aanpak onveilige verkeerskruisingen in de verkaveling.
 5. Behoud van de voorzieningen in het dorp.
 6. Behoud van het consultatiebureau.

Benningbroek en Sijbekarspel

 1. Aanpakken van verkeersoverlast.
 2. Meer starterswoningen voor inwoners uit de eigen woonplaats.
 3. Snelheidscontroles op de Westerstraat.
 4. Behoud van de unieke lintbebouwing en het open landschap.
 5. De verkeersveiligheid in Sijbekarspel moet beter.
  De Westerstraat moet zo snel mogelijk heringericht worden, zodat de straat voldoet aan de VVN-eisen.

Hauwert

 1. Woningbouw voor starters uit eigen dorp.
 2. Verminderen van zwaar verkeer door het dorp.
 3. Het unieke landschap moet behouden blijven.
 4. Er moet duidelijkheid komen over de toekomst van camping Hauwert. Op deze plek kan ook woningbouw komen.
 5. De Tuinstraat moet heringericht worden zodat die veiliger wordt.

Midwoud en Oostwoud

 1. Aanpakken van de hardrijders en zwaar (landbouw)verkeer. Het verminderen van het doorgaand verkeer door Oostwoud. Snelheidscontroles en/of het nemen van snelheidsbeperkende maatregelen.
 2. Het dorpsplein van Midwoud (Korteling) herinrichten.
 3. Een uitvalsweg realiseren vanuit Midwoud naar de Heemraad Witweg bij het bestaande fietspad aan “Leien”, zodat al het verkeer dat vanuit Midwoud naar Medemblik, Wervershoof, winkelcentrum Zwaagdijk gaat, niet meer door de Oostwouder Dorpstraat hoeft te rijden.
 4. Het aanpakken van te hard varen.
 5. Het vernieuwen van de vele soms al maandenlang kapotte borden, paaltjes, scheefstaande lantaarnpalen etc.

Onderdijk

 1. Jonge mensen moeten in Onderdijk kunnen blijven wonen.
 2. Het in stand houden van voorzieningen zoals de basisschool, het dorpshuis, de detailhandel, de verenigingen en de buurtbus.
 3. Het open en unieke karakter van Onderdijk moet behouden blijven.
 4. Meer controles op De Grote Vliet vanwege overlast van te hard varende boten.
 5. Het aanpakken van vrachtverkeer door de kern Onderdijk.

Opperdoes

 1. Het doortrekken van de parallelweg naast de provinciale weg.
 2. Behoud van het unieke dorpskarakter. Geen zonneweiden rondom het dorp.
 3. Het in stand houden van voorzieningen. Met de sluiting van de Spar verdwijnt niet alleen de supermarkt, maar ook de pinautomaat, het postagentschap, het OV-oplaadpunt en de stomerijservice.
 4. Uitbreiden 30 km-zone bij de Nieuweweg.
 5. Beter onderhoud van de sloten in het dorp. Veel van de sloten zijn bestempeld als doorgaand vaarwater, maar door de lage waterstand (achterstallig baggeren) en de grote hoeveelheid waterplanten valt er nauwelijks nog te varen.

Twisk

 1. Behoud van het unieke dorpsgezicht.
 2. Aanpakken van overlast van parkeren, snelheid, slechte bestrating en zwaar vrachtverkeer.
 3. Een servicepunt van de gemeente in het dorp.
 4. Het invoeren van een parkeerverbod aan één kant van de Dorpsweg.
 5. Verbeteren van het openbaar vervoer.
 6. De aanleg van sfeervolle straatverlichting.

Wognum

 1. De verkeersveiligheid op de Hoornseweg, Oosteinderweg en de Raadhuisstraat moet aangepakt worden. De snelheid moet eruit.
 2. Er moet een eerlijke verdeling komen van de trainingsuren in sporthal De Bloesem.
 3. Het verenigingsleven in Wognum moet op peil blijven.
 4. Aandacht voor woonruimte van ouderen en meer levensloopbestendige koop- en huurwoningen.
 5. Een veilige fietsroute voor scholieren die richting Hoorn fietsen.

Wervershoof

 1. Meer starterswoningen voor de jongvolwassenen van Wervershoof.
 2. Alle sportactiviteiten concentreren op sportpark De Westrand.
 3. Duidelijkheid over zwembad De Zeehoek. Het zwembad kan er komen in combinatie met woningbouw.
 4. Het aanpakken van verkeersoverlast op de Simon Koopmanstraat, Dorpsstraat en Zeeweg door controles op het hardrijden en foutparkeren.
 5. Er moet een actieplan komen om de winkelleegstand in het winkelcentrum op te lossen.

Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West

 1. Verkeerssituatie rondom Winkelhart Zwaagdijk moet worden verbeterd. Fietsers krijgen geen voorrang en er moet een ontsluitingsweg komen.
 2. Nieuwe betaalbare woningen voor jongvolwassenen uit het dorp en seniorenwoningen realiseren.
 3. De verkeerssnelheid in de omgeving rond kerk en school moet eruit. Hier mogen snelheidsremmende maatregelen genomen worden.
 4. Behoud en onderhoud van het dorpshuis De Wildebras.
 5. Er moet weer een buslijn komen die langs Zwaagdijk-West gaat.

Nibbixwoud

 1. De verbetering van de parkeerplaatsen bij Wijzendhoek en Woudhoek.
 2. Er moet een schoolzone bij de Ganker komen.
 3. Er wordt hard gereden op de Wijzend. Deze weg moet anders worden ingericht, zodat de snelheid eruit gaat.
 4. Het verbeteren van de doorkijk op de spoorwegovergang van de Wijzend.
 5. Het behoud van de sportvoorzieningen.

Medemblik

 1. Meer woningbouw voor jongvolwassenen en ouderen.
 2. Gratis parkeren in het centrum voor bezoekers en inwoners.
 3. Meer parkeerplaatsen bij Plan West en de Oosthoek.
 4. Het aanpakken van verkeersoverlast in de stad.
 5. Geen drijvende zonnepanelen voor de kust van Medemblik.

Vragen?

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  WhatsApp
  Email