Ga naar de inhoud

12. Hart voor de zorg

Inwoners van de gemeente Medemblik moeten jammer genoeg te vaak en te lang wachten op goede zorg. Aan meer regels en managers in de zorg is geen behoefte, aan nieuwe zorgmedewerkers en maatwerk wel! De bureaucratie neemt in de zorg alleen maar toe. Zorgprofessionals hebben nu hun handen vol aan regels, administratie en aanvraagprocedures. Hierdoor hebben zij minder tijd voor hun cliënten. Wij vinden het belangrijk dat het zorgaanbod aansluit op de zorgvraag van de cliënt. In de basis is dit altijd met maatwerk. Hart voor Medemblik zet de mens weer centraal in plaats van het systeem.

Voor inwoners met schulden moet er een duidelijk loket zijn waar zij met hun vragen en zorgen terecht kunnen. Daarnaast heeft de gemeente de verplichting van het Rijk om inwoners die schulden hebben te helpen.  Met deze groep inwoners moet zo snel mogelijk contact worden gelegd. Niet via een brief, maar door middel van een persoonlijk huisbezoek. Zo kunnen we in een vroeg stadium inwoners met beginnende schulden ondersteunen. Dit voorkomt beslagleggingen door deurwaarders, extra incassokosten, huisuitzettingen en een langdurig en voor de gemeente kostbaar schuldhulptraject.

Eenzaamheid belemmert mensen in hun functioneren en welzijn. Dit kan leiden tot psychische problemen zoals angst- en depressieklachten. Voor het welzijn van de ouderen is het noodzakelijk hen uit het isolement te halen. Daarom willen wij dat de gemeente, waar mogelijk, vrijwilligersorganisaties voor ouderen ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan de initiatieven als ‘De Huiskamer van Andijk’ of de dagbesteding van ‘Samenwerkende Ouderen Medemblik’ (SOM).

Onze gemeente moet veilig en toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een beperking en ouderen. Het doel van het VN-gehandicaptenverdrag is dat de samenleving zodanig wordt ingericht dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hart voor Medemblik vindt dat het VN-gehandicaptenverdrag zo snel mogelijk moet worden toegepast o.a. in samenwerking met de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid.

Hart voor Medemblik vindt het enorm belangrijk dat het aantal AED’s in onze gemeente op peil is. We zorgen ervoor dat er meer AED’s bijkomen in de openbare ruimte en stimuleren particulieren deze aan te melden bij verschillende apps voor een goede dekking en vindbaarheid. Dit kan het verschil maken tussen leven en dood!

 

Hart voor Medemblik wil:

 1. Het onderlinge contact tussen zorginstellingen, cliënten en de gemeente moet beter. Een goede en efficiënte samenwerking is essentieel voor passende zorg;
 2. Meer openbare AED’s en mensen stimuleren om deze aan te melden bij diverse apps;
 3. Zorgen voor goed georganiseerde dagactiviteiten voor ouderen die voor hen zowel vindbaar als toegankelijk zijn;
 4. Actief gebruik maken van de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid bij het herinrichten van openbare gebouwen;
 5. Armoede en verborgen armoede aanpakken. De route naar hulp is veel te onduidelijk. Eén duidelijk loket zowel online als offline waar inwoners met hun vragen en zorgen terecht kunnen;
 6. Inwoners die in financiële problemen zitten actief benaderen. Geen brief sturen maar persoonlijk op huisbezoek gaan en het gesprek aan gaan. Zo kunnen we in een vroeg stadium inwoners met beginnende schulden helpen. Dit voorkomt beslagleggingen door deurwaarders, extra incassokosten, huisuitzettingen en een langdurig en voor de gemeente kostbaar schuldhulptraject;
 7. Gebruikmaken van de VoorzieningenWijzer. Deze organisatie helpt inwoners met het uitzoeken waar zij recht op hebben qua nationale, regionale en lokale regelingen;
 8. Voldoende betaalbare woningen voor alle doelgroepen, maar met name voor senioren en starters;
 9. Zoveel mogelijk de jeugd stimuleren en uitdagen om mee te doen aan sport en cultuur;
 10. Dat de jeugdzorg verbetert. Er moet een betere koppeling komen tussen de verschillende instanties, zodat de afstemming en communicatie goed geregeld is en de jeugd de specifieke hulp krijgt die zij nodig heeft;
 11. Positief meewerken bij nieuwe initiatieven voor uitgaansgelegenheden en/of activiteiten voor jongeren;
 12. Waar mogelijk de vrijwilligersorganisaties ondersteunen;
 13. Preventie inzetten door mensen in te lichten over het voorkomen van schulden en hulp aanbieden bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt;
 14. In een maatschappij die individualiseert moeten we kwetsbare ouderen niet vergeten. Eenzaamheid is een van de grootste uitdagingen op het gebied van zorg voor de komende jaren;
 15. Als er geen andere mogelijkheid is dan uithuisplaatsing (bijvoorbeeld wanneer de veiligheid of ontwikkeling van de persoon in het geding is) dan heeft pleegzorg door het eigen netwerk de voorkeur;
 16. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt blijvend motiveren en stimuleren om op eigen niveau en tempo weer deel te kunnen nemen op de arbeidsmarkt. Dit kan door gericht aanbod, creatief en passend werk aan te bieden en dit te subsidiëren;
 17. Dat wijkteams vaker verschillende plekken in de gemeente bezoeken, bijvoorbeeld met een zorgbus. Dit houdt de zorg lokaalgericht en maakt het voor mensen laagdrempeliger om hulp te vragen.

Vragen?

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp