Ga naar de inhoud

7. Hart voor een financieel sterke gemeente

Belastinginkomsten voor de gemeente zijn afkomstig van onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. Hart voor Medemblik wil naar een gemeente die niet meer uitgeeft dan er binnenkomt. Door structureel teveel geld uitgeven verkeert de gemeente nu in zwaar weer. Wij vinden dat inwoners niet zouden mogen opdraaien voor het financiële wanbeleid van de gemeente en dat er eerst kritisch moet worden gekeken naar het eigen handelen en naar de keuzes die het bestuur maakt.

 

Wij zijn voor lagere belastingen voor inwoners en ondernemers. Als de gemeente toch extra geld nodig heeft, dan moet dat zoveel mogelijk via toeristenbelasting of subsidies worden opgehaald, bijvoorbeeld via de provincie, het Rijk of de EU. Het lenen van geld door de gemeente is alleen een optie als dat geld rechtstreeks ten goede komt aan de inwoners. Lenen om de kas van mega (semi-) overheidsbedrijven te spekken, zoals onlangs bij Alliander is gebeurd is voor ons uit den boze. Het is belangrijk dat de gemeente helder en transparant verantwoording aflegt over de besteding van het belastinggeld.

Door efficiënt samen te werken met inwoners en ondernemers en zich te beperken tot kerntaken en verantwoordelijkheden kunnen de kosten van de gemeente worden teruggebracht. Leges en gemeentelijke heffingen moeten niet meer dan kostendekkend zijn. De gemeentelijke processen moeten verbeterd worden, zodat de kosten hiervan ook dalen.

De gemeente is geen vastgoedbedrijf. Er moet kritisch gekeken worden naar de 106 panden die in bezit zijn van de gemeente. Om de benarde financiële positie op relatief korte termijn te verbeteren is de verkoop van een aantal van deze panden zonder maatschappelijke functie voor ons een optie.

Hart voor Medemblik wil:

  1. Stoppen met het structureel meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt;
  2. Prioriteit geven aan het bewerkstelligen van een gemeente die het financieel goed voor elkaar heeft. De inwoners en ondernemers mogen niet opdraaien voor het financiële wanbeleid van de gemeente;
  3. Dat bij ingrijpende besluiten van de gemeente er op het gebied van financiën duidelijke en harde kaders worden gesteld, zodat financiële debacles bij projecten als bijvoorbeeld Multifunctionele Accommodatie Abbekerk en Zwembad Wervershoof in de toekomst voorkomen kunnen worden;
  4. Dat de Onroerende Zaak Belasting (OZB) alleen gecorrigeerd wordt met inflatie;
  5. De lokale lasten zoveel mogelijk beperken. Als de gemeente toch geld nodig heeft, dan moet dat zoveel mogelijk via toeristenbelasting of subsidies worden opgehaald, bijvoorbeeld via de Europese Unie;
  6. Dat de hondenbelasting direct wordt afgeschaft;
  7. Gemeentelijke diensten en producten tegen kostprijs aanbieden;
  8. Nadrukkelijker bij het Rijk, de Provincie en de Europese Unie aankloppen als het gaat om het verkrijgen van subsidie. De komende jaren moet er bij alle projecten gekeken worden of dergelijke potjes kunnen worden aangeboord;
  9. Dat het geld van de afvalstoffenheffing alleen gebruikt wordt voor het verwerken van afval en niet voor duurzaamheidsprojecten, zoals de HVC-zonneweides, biomassacentrales en windturbines. HVC moet terug naar de basis, stoppen met het bouwen van zonneweides en windparken van geld van de inwoners en haar forse eigen vermogen aanspreken om afvalscheidingsmachines aan te schaffen, zodat het voor de inwoners kostbare recycle-tarief zo snel mogelijk kan worden afgeschaft;
  10. Dat het ophalen van grofvuil gratis blijft om de dorpen netjes en leefbaar te houden.

Vragen?

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp