Ga naar de inhoud

2. Hart voor een realistisch klimaatbeleid

Het is niet realistisch en niet haalbaar om ons kleine land vol te bouwen met zonneweides en windturbines. Haalbare, betaalbare en vooral realistische plannen zijn nodig voor de verduurzaming van de gemeente Medemblik. Op dit moment zien we dit niet terug in de plannen van onze gemeente. Dit ‘klimaatrealisme’ houdt ook in dat wij inzetten op klimaatadaptatie, zon op dak en op het isoleren van de slechtst geïsoleerde woningen.
Aardgasvrij wonen heeft weinig steun onder de Medemblikkers en zorgt voor een zeer geringe CO2- reductie. De totale kosten voor het aardgasvrij maken van onze gemeente lopen op tot in de miljoenen euro’s. Inwoners worden zo keihard in hun portemonnee geraakt.

De reductie van CO2-uitstoot staat niet meer in verhouding met de kosten. Hart voor Medemblik wil daarom inzetten op het isoleren van slecht geïsoleerde huizen, want die verliezen veel warmte. Hierdoor rijzen de energiekosten voor de bewoners van deze huizen de pan uit. Hart voor Medemblik wil deze groep huishoudens zo snel mogelijk helpen bij het isoleren van woningen, zodat hun energiekosten omlaag kunnen.

Een stabiel energienet is van belang voor de toekomst van onze gemeente. Wij willen inzetten op energievormen die stabiel zijn en in één klap veel energie opleveren. Kernenergie is een energiebron die dit kan. Dit geldt ook in de nabije toekomst voor thoriumcentrales en voor de opwekking van (groene) waterstof. Het draagvlak voor deze innovaties neemt toe. Het is aan de landelijke overheid om deze geluiden om te zetten in acties!

Dat het klimaat verandert staat vast. Wij begrijpen dat daar iets aan gedaan moet worden, maar wat we juist niet moeten doen is hierin doorslaan. West-Friesland heeft een prachtig landschap dat Hart voor Medemblik graag wil behouden. Wij willen geen verspilling van onze kostbare grond aan zonneparken. Ook het IJsselmeer is wat ons betreft geen energiecentrale en mag daarom niet gebruikt worden voor zonne-eilanden en windturbineparken. Hart voor Medemblik wil een nuchter en realistisch klimaatbeleid en geen doorgeslagen klimaatambities.

Hart voor Medemblik wil:

 1. Geen zonnepanelen op kostbare grond en geen (4800 voetbalvelden!) groot zonnepark in het IJsselmeer; 
 2. Geen (mega)windturbines in de gemeente Medemblik; ook niet aan onze gemeentegrenzen;
 3. De energierekening voor inwoners en bedrijven verminderen door zonnepanelen op daken en door isolatie van woningen te stimuleren;
 4. Stoppen met het huidige klimaatakkoord, omdat het niet transparant is en niet-democratisch tot stand is gekomen. Veel partijen – waaronder de voorstanders van kernenergie – waren bij voorbaat al uitgesloten.                                               
 5. Dat klimaatplannen altijd moeten kunnen rekenen op draagvlak van onze inwoners.
 6. Geen stijging van de woonlasten voor laag- en middeninkomens door onrealistische klimaatambities; 
 7. Isolatiefonds voor laag en middeninkomens om hun huis goed te isoleren;
 8. Dat er geen bossen meer gekapt worden om biomassacentrales te laten draaien; 
 9. Dat er in de Regionale Energie Strategie (RES) wordt opgenomen dat klimaatplannen haalbaar en rendabel moeten zijn en dat er voor die plannen ruim draagvlak is onder de bewoners;  
 10. Inzetten op klimaatadaptatie: aanpassen áán het klimaat bijvoorbeeld door het aanleggen van waterbergingen en het planten van bomen;
 11. Het klimaat- en milieubeleid loskoppelen van het energiebeleid. Dit om een nuchter energiebeleid mogelijk te maken en om ons landschap te sparen.
 12. Iedere twee jaar een evaluatie van ons klimaatbeleid, zodat nieuwe, betere en goedkopere technologische ontwikkelingen daarin meegenomen kunnen worden;
 13. Dat er in de gemeente Medemblik meer bomen worden gepland en er meer aandacht komt voor biodiversiteit.

Vragen?

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp