Ga naar de inhoud

3. Hart voor een sterke lokale economie

Lokale ondernemers zijn belangrijk voor onze werkgelegenheid en voor het creëren van nieuwe kansen en groeimogelijkheden voor de hele gemeente. Hard werken zit de Westfriezen in het bloed. Ook in onze gemeente is dat het geval. Overal steken Medemblikkers, werkgevers en werknemers, de handen uit de mouwen om een goed bestaan op te bouwen. Hart voor Medemblik is daar trots op en vindt dat we dit meer zouden mogen koesteren.

Een sterke lokale economie vraagt niet alleen om een grote mate van ondernemerschap van de ondernemer, maar ook van de gemeente! Samen met ondernemers zijn wij van mening dat er op het punt van “commercieel (mee)denken” vanuit de gemeente nog flinke stappen vooruit kunnen worden gezet. Ook binnen de politiek en de ambtelijke organisatie mag commerciëler worden gedacht en worden gehandeld. Het woord “commercieel” wordt ten onrechte nogal eens als “niet- sociaal” gezien. Een ander punt van zorg is dat de gemeente de afgelopen jaren structureel meer geld heeft uitgegeven dan dat er binnen is gekomen. Ook dit zou wat Hart voor Medemblik betreft moeten veranderen.

Het MKB, de politiek en de ambtelijke organisatie
Het midden- en kleinbedrijf is de ruggengraat van onze economie. Zij zorgt in onze gemeente voor ongeveer 60% van de werkgelegenheid. Hart voor Medemblik wil er voor zorgen dat deze MKB-ers kunnen doen waar ze goed in zijn: ondernemen.
Helaas komt het te vaak voor dat ondernemers hun ideeën niet (goed) kunnen uitvoeren, omdat ze tegen gemeentelijke regels aanlopen, door bureaucratie soms wel anderhalf jaar op een vergunning moeten wachten en/of omdat er sprake is van wat men binnen de gemeente “geen mensen en geen middelen” noemt.

Hart voor Medemblik heeft de sterke overtuiging dat de rol van de gemeente in de richting van de ondernemers vooral een faciliterende zou moeten zijn. Het vestigingsklimaat in onze gemeente dient te worden verbeterd en de regeldruk voor ondernemers te worden
geminimaliseerd. Verder zou de gemeente moeten zorgen voor een goede bereikbaarheid, lage belastingen, mogelijkheden tot uitbreiding en voor veilige en uitnodigende bedrijventerreinen.

Hart voor Medemblik wil naar een gemeente die actief meedenkt met ondernemers, hen actiever betrekt bij haar ondernemersbeleid en die vooral denkt in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden. Koester de ondernemers in hun rol als gangmakers van een bruisende en florerende gemeente Medemblik!

Hart voor Medemblik wil:

 1. Een duidelijker en zichtbaarder ondernemersloket: één aanspreekpunt voor alle ondernemerszaken, zowel online als offline;
 2. Lokaal aanbesteden bij gemeentelijke projecten verder stimuleren. Bij een gelijk aanbod verdient de lokale ondernemer altijd de voorkeur;
 3. Een intensievere samenwerking tussen het MKB en de politiek. Een structureel periodiek overleg tussen wethouder(s) en ondernemers kan hierbij als basis fungeren;
 4. Jonge ondernemers die het aandurven om voor zichzelf te beginnen en op een innovatieve wijze zich proberen te ontwikkelen verdienen de ruimte om dat in onze gemeente te doen. Dit zorgt voor een beter economisch klimaat en op den duur voor een grotere werkgelegenheid en meer inkomsten voor inwoners en gemeente;
 5. De zogenaamde “Startersversneller” aanbieden, waarmee beginnende ondernemers een voucher ter waarde van €1000,- kunnen ontvangen voor coaching en opleiding. Dit kan uit het ondernemersfonds worden gefinancierd;
 6. Een nieuwe uitvalsweg voor het WFO-terrein met een directe aansluiting op de N307 om de bereikbaarheid te verbeteren;
 7. Dat de gemeente Medemblik de komende jaren opklimt naar de top 25 van de meest ondernemersvriendelijke gemeenten van Nederland;
 8. Geen zonneweiden direct naast industrieterreinen. Hiermee wordt de uitbreiding / ontwikkeling van de lokale economie geblokkeerd en worden groeiende bedrijven gedwongen onze gemeente te verlaten met een verlies aan werkgelegenheid en inkomsten voor de gemeente als gevolg;
 9. Het terugdringen van de regeldruk en het beperken van lokale lasten voor ondernemers;
  10. Een onafhankelijke, West-Friese ombudsman voor ondernemers in de regio;
 10. Een heldere toekomstvisie voor bedrijventerreinen: permanente aandacht voor nieuwe en bestaande bedrijventerreinen die, waar nodig, een nieuwe impuls krijgen om aantrekkelijk te blijven voor ondernemers en geen broedplaatsen voor criminele activiteiten worden;
 11. Dat wij met veel groeipotentie in de regio en beschikbare arbeidskrachten moeten stimuleren dat ondernemers zich willen vestigen in onze prachtige gemeente. We moeten investeren in onze bestaande en nieuwe industrieterreinen en voorkomen dat bedrijven onze gemeente verlaten en vertrekken naar de regio om ons heen;
 12. Gratis parkeergelegenheid bij winkelcentra;
 13. In onze gemeente ondernemers en inwoners weer nadrukkelijker centraal stellen;
 14. De haalbaarheid van een centrale huisvesting voor arbeidsmigranten (Groenwijk) in de regio West- Friesland onderzoeken.

Vragen?

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp